Riscos de seguretat en equips d'ús comú (ús compartit d'equips)

En els equips d'ús compartit per diversos usuaris existeix un risc evident de mantindre oberta la sessió en deixar físicament desatés l'equip.

En el cas que un altre usuari accedisca a l'equip i el bloqueig automàtic de la sessió després d'un temps mínim d'inactivitat de l'usuari no s'haja activat encara, podria trobar-se una sessió oberta i accedir a aquesta, saltant-se les bones pràctiques i a risc d'incórrer en un il·lícit penal. Aquest seria, v. g., el cas dels equips de les aules d'informàtica.

Per tant, es recomana:

  1. Bloquejar la sessió si, temporalment, hem de deixar desatés l'equip.

  2. Apagar l'equip o, almenys, tancar sessió quan hàgem finalitzat el nostre treball.

Això mateix s'aplica a l'ús dels equips personals portàtils, amb el risc afegit del furt/robe de l'equip.

Guarda els teus arxius en el núvol

Respecte a les dades guardades en l'equip d'ús comú, si bé els documents arxivats en el perfil local d'un usuari (carpetes en l'equip local) no són accessibles a la resta d'usuaris del mateix equip, es recomana modificar els hàbits de treball de manera que els documents estigueren en el servei d'emmagatzematge en el núvol corporatiu (MS OneDrive o Google Drive), de manera que els tindràs accessibles des de qualsevol lloc, dispositiu i en qualsevol moment. Cada dia, abans de tancar la sessió, guarda els documents en algun d'aquests serveis, i, si et preocupa la seguretat d'aquests, esborra'ls del perfil local.

Aquesta és una bona pràctica en si mateixa perquè ens permetrà treballar amb garanties des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i amb [quasi] qualsevol equip que dispose d'accés a Internet. És el que es coneix com ATAWAD: “Anytime, Anywhere, Any device”. Usant-ho podem ser més eficients, reduir riscos i limitar responsabilitats.

Note's que, en el cas dels equips de les aules d'informàtica, els perfils locals són esborrats cada vegada que es passa un manteniment que implica reinstal·lar la imatge programari.