Control de presència per al Personal Tècnic, de Gestió i de Administració y Serveis (PTGAS)

Introducció

Els dispositius de control d'accés per al PTGAS permeten realitzar un seguiment de les entrades i les eixides als torns de treball. Es poden identificar fàcilment perquè són els únics models que incorporen un teclat i estan situats normalment en els accessos als edificis. Durant el curs acadèmic 2021-2022, els membres de la comunitat universitària (estudiantat, personal docent i investigador, personal d'administració i serveis i l'antic alumnat que forma part d'AlumniSAUJI Premium) podran fer ús tant de la targeta física com de la digital o virtual. L'objectiu és anar habilitant totes les funcionalitats que permet el carnet virtual per a deixar d'emetre el carnet físic, en un futur pròxim.

Model de fitxador estàndard UJI

Tipus d'accés

Actualment, a la Universitat Jaume I es pot fitxar utilitzant una targeta física o utilitzant una targeta virtual.

 

Targeta física

 

 

En la següent taula es resumeixen totes les accions que es poden registrar i s'hi indica quina tecla cal polsar per a cada cas.

 

 

Com fitxar amb la targeta física

  • Vídeo explicatiu (duració: 58”)

Pas 1.- Cal aproximar la targeta a la zona de lectura del dispositiu i mantindre'l uns segons quiet. Si la lectura és correcta, en la pantalla blava apareixerà el nom i cognoms de l'usuari, com es mostra en la següent imatge.

 

Pas 2.- Cal retirar la targeta i pressionar la tecla corresponent per a indicar al sistema l'acció desitjada, consulteu la Taula 1 per a veure els codis de fitxatge disponibles.

Disposeu de 5 segons per a pressionar la tecla del panell del dispositiu, si expira el temps es cancel·larà el fitxatge i haureu d'iniciar-lo novament des del Pas 1.

Ha d'aparèixer el missatge que es mostra en la Figura 2, indicant l'acció marcada i el vostre nom, per a confirmar que s'ha realitzat el fitxatge amb èxit. En cas contrari, el fitxatge no s'haurà registrat i caldrà que envieu una incidència horària des de l'IGLÚ, secció “Gestió Horària”.

 

Com fitxar amb una targeta virtual

  • Vídeo explicatiu (duració: 1.41”)

  1. El terminal mòbil ha d'utilitzar la tecnologia d'Android i disposar de sensor NFC.

  2. Actualment, NO és possible fitxar amb un terminal iPhone pel fet que el fabricant Apple limita l'ús del sensor NFC exclusivament per a pagaments mitjançant la seua aplicació Apple Pay.

  3. Cal tindre instal·lada l'aplicació “Universitat Jaume I” en el terminal mòbil i iniciar la sessió amb l'usuari UJI ‘usuari@uji.es

  4. En cada terminal mòbil la ubicació del sensor NFC pot variar, però el més habitual és que el sensor estiga situat al costat de la càmera fotogràfica posterior o bé en la zona central del mòbil.

Pas 1. Assegureu-vos que teniu el sensor NFC activat (obligatori).

 

Pas 2. Executeu l'aplicació “Universitat Jaume I” i assegureu-vos d'haver iniciat la sessió amb el compte de l'UJI. Dins de l'aplicació mòbil hi ha una icona denominada “Targeta Virtual” en què es pot veure la targeta amb el codi de barres i el codi QR associat al compte d'usuari UJI.

 

Pas 3. Amb el sensor NFC activat i l’App executada en la pantalla del mòbil, acosteu el terminal a la zona de lectura del fitxador (zona central de la botonera).

 

Pas 4. Manteniu el terminal mòbil sense moure'l de la zona de lectura fins que en la pantalla aparega el vostre nom. Si la lectura falla o no reconeix la targeta virtual, separeu-la del dispositiu i repetiu el Pas 3 de nou.

 

Pas 5. Pressioneu la tecla corresponent per a indicar al sistema l'acció desitjada (comproveu la Taula 1 per a veure els codis de fitxatge disponibles).

Ha d'aparèixer el missatge que es mostra en la Figura 6, tot indicant l'acció marcada i el vostre nom, per tal de confirmar que el fitxatge s'ha realitzat amb èxit.

 

Llegenda dels missatges

Missatge

Significat

Missatge

Significat

Carregant la memòria cau
… espereu

El dispositiu acaba d'arrancar i s'estan carregant les dades, el temps aproximat de càrrega són 5 minuts.
Durant aquest període el dispositiu no estarà operatiu.

Validant usuari…

Busca les dades de l'usuari associades a la targeta física o virtual

Seleccioneu acció
Nom i cognoms

S'ha reconegut l'usuari associat a la targeta física o virtual i el dispositiu espera que se li indique una “acció” amb el teclat.

08.30 Entrada
Passeu targeta

S'ha polsat la tecla corresponent per a marcar una entrada i el dispositiu espera que se li acoste una targeta física o virtual per a poder llegir.

Alerta
Targeta desconeguda

No s'ha aconseguit reconèixer l'usuari des del carnet físic o virtual.
Si l'error persisteix, contacteu amb el Servei d'Informàtica mitjançant una petició CAU