Autoservei de reprografia

Finalitat del servei

Servei de reprografia en l'UJI en règim d'autoservei. La Universitat Jaume I disposava d'un sistema d'impressió tradicional, en el sentit de recollida presencial de còpies en les instal·lacions de reprografia distribuïdes al campus i després d'interaccionar amb el personal de reprografia. Aquest sistema implica el suport d'un gran nombre de persones, elevant, indefectiblement, els costos. El nou servei de reprografia en règim d'autoservei es basa en un model desatés per a accedir als equips d'impressió (multifunció) que s'han distribuït pel campus, de manera que l'usuari dispose, en cada centre/facultat, d'un equip al qual dirigir-se per a fotocopiar, escanejar o imprimir els treballs enviats.

Per a aconseguir-ho es necessitava una solució de programari integrada per a gestionar tots els fluxos de treball i dispositius d'impressió i escanejat. La solució triada per l'empresa concessionària es denomina uniFLOW (Canon). Aquesta es recolza en Microsoft Azure (tenant associat: uji.eu.uniflowonline.com) i les seues funcionalitats permeten imprimir des de dins i fora del campus, des d'ordinadors d'escriptori o dispositius mòbils de manera controlada i segura. Es podrà utilitzar pel personal vinculat a l'UJI (estudiantat, PTGAS o PDI). Addicionalment s'han augmentat els serveis, permetent, v. gr., l'escanejat de documents.

A més del sistema d'autoservei, l'UJI disposa del servei tradicional, o servei assistit, on s'ofereixen serveis com a enquadernacions o impressió en gran format, entre altres. El servei assistit està a la disposició de qualsevol persona, independentment que estiga o no vinculada a la Universitat Jaume I.

Reprografia assistida: ubicació i horari

 • Ubicació: Reprografia - Àgora Local 6.

 • Horari: de 08.00 a 20.00 hores ininterrompudes de dilluns a divendres

Iniciar sessió i imprimir

Per a accedir al nou sistema d'autoservei d'impressió i llançar els documents cal accedir via web al tenant http://reprografia.uji.es (aquesta apunta a https://uji.eu.uniflowonline.com).

Això et portarà al servei d'autenticació en el sistema d'autoservei, on hauràs de polsar a ‘Continuar amb Usuari UJI’

Pàgina d'accés al sistema d'impressió [http://reprografia.uji.es]

AVÍS: En polsar mantindre la sessió iniciada, el sistema pot tornar a mostrar la primera pantalla d'accés on caldria tornar a polsar ‘Continuar amb Usuari UJI

Pàgina d'inici del sistema d'impressió

Dins del menú ‘Panell complet’ tenim les tres zones principals:

 • Notificacions → Ací apareixen les notificacions del sistema.

 • Identitats → Ací es poden crear noves identitats per al mateix usuari.

 • La meua cua Ací trobaràs els documents que has llançat a la impressió.

Dins del menú ‘Iniciar impressió’:

 • Zona d'enviaments → arrossega i solta els documents dins de la zona del requadre.

 • Zona d'enviaments e-mail → enviant el document a imprimir per correu electrònic en l'adreça que s'indica i prémer ‘Enviar un correu electrònic ara’.

 • Descàrrega de les Apps de uniFLOW per a Android i iOS.

Registrar targeta i llançar les impressions

Des del curs 2023/24, els alumnes de nou ingrés no disposen de carnet d'estudiant en suport físic, i el virtual encara no és usable, per tant poden fer servir qualsevol targeta RFID (v. g., la del bonobús) o l'aplicació mòbil MiCard MultiTech4 BLE Badge

Procediment d'activació

El compte personal de uniFLOW En línia va lligada al compte corporatiu UJI. No obstant això, ha d'activar-se i associar-li una targeta RFID (amb xip), com la del carnet d'estudiant, encara que no és necessari que siga aquesta: l'usuari pot vincular el seu compte a la targeta de la seua conveniència. Aquesta vinculació facilita la usabilitat del sistema, doncs, per a recuperar els llistats enviats a imprimir, l'usuari presenta la seua targeta a l'equip multifunció de la seua elecció i, després d'introduir el seu PIN, el llistat s'imprimirà en la seua presència.

Prèvia a l'activació, l'usuari rebrà un correu electrònic des de uniFLOW (noreply@uji.eu.uniflowonline.com) amb un codi PIN inicial de 6 xifres. El PIN serveix per a iniciar sessió en el dispositiu multifunció i també per a registrar una targeta.

Registre de targeta d'identificació

El registre és el primer pas. Per a associar una targeta RFID al compte de uniFLOW , ha de dirigir-se a qualsevol dels equips multifunció, presentar la targeta de la seua elecció al lector, el sistema li demanarà el PIN (enviat al seu correu electrònic) i la seua targeta quedarà vinculada al compte. Podrà vincular una altra targeta al compte repetint el procés: passada la targeta, el sistema no la reconeixerà i demanarà el PIN de l'usuari i en el cas que siga correcte, quedarà vinculada al seu compte.

Addicionalment, instal·lant una app, es podrà vincular el compte a un telèfon mòbil (IMEI).

Com vincular la targeta i el PIN

Des de uniFLOW s'enviarà un correu als usuaris on vindrà un número PIN que serà necessari per a poder accedir com a usuari registrat al sistema d'Autoservei de reprografia. Aquest PIN és PERSONAL I INTRANSFERIBLE. Intenta guardar-ho (o memoritzar-ho) en lloc segur ja que ho necessitaràs cada vegada que desitges accedir a un equip multifunció.

Impressió

Una vegada tingues la targeta registrada i associat el PIN d'accés, hauràs de tornar a identificar-te per a accedir a les cues d'impressió que estan pendents de la teua intervenció.

Identificació i seguretat

Desconnexió

Qui té accés al sistema

Pot utilitzar l'autoservei tot l'estudiantat, el Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (PTGAS) i el Personal Docent i Investigador (PDI). L'autoservei permet a l'usuari imprimir, copiar i escanejar, en blanc i negre o en color, en formats de DIN-A4 i DIN-A3. Bàsicament es tracta que l'usuari puga imprimir els seus documents, des de qualsevol dels seus dispositius (ordinador de sobretaula, portàtil, tauleta, mòbil, etc.) o des dels ordinadors de les aules d'informàtica o Biblioteca, recollint els treballs en qualsevol dels equips distribuïts pel campus universitari.

Ubicació dels equips multifunció al campus

La ubicació concreta dels equips es descriu a continuació així com els horaris de recollida que serà de 7.00 a 22.00 hores de dilluns a divendres:

 • Facultat de Ciències Jurídiques: Corredors JAA003CP - JAA101CP - JAA201CP.

 • Facultat de Ciències Humanes i Socials: Davall de la cafeteria, zona tápers HC0802CP (4 impressores) .

 • Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: Corredors TD1118CP - TD0119CP - TD2014CP.

 • Facultat de Ciències de la Salut: Corredors MD0003CP - MD1004CP

 • Biblioteca: Escala incendis 1r planta, CD2101BL.

Impressores (equips multifunció) d'autoservei

Hui dia hi ha dos models d'equips multifunció assignats a l'autoservei d'impressió de l'UJI.

Assignació de crèdit

Els alumnes disposen, preassignat a l'inici de cada quadrimestre, d'un crèdit de 200 còpies, addicional a la càrrega de saldo que ells poden fer. Aquest crèdit finalitza al final de cada quadrimestre.

Consulta de l'ús i del crèdit disponible en el servei

Es pot consultar l'ús en uniFLOW En línia (Notificacions/Revise l'ús). La consulta del saldo en el IGLU es manté com en el sistema antic, si bé pot haver-hi un retard en la consolidació dels consums reals. Llistat individual d'impressió (https://e-ujier.uji.es/pls/www/!uji_walet.tarjeta.inicio)

Carrega/recàrrega de crèdit

Es podrà fer de dues formes:

 1. Presencialment en la reprografia Local 6 Àgora

 2. Compte de PayPal (disponible pròximament).

Descarregar app per a mòbil UniFLOW Online Print & Scan

Per a connectar el telèfon a uniFLOW Online, descarrega l'aplicació UniFLOW Online Print & Scan de la tenda d'aplicació del teu telèfon (iOS/Android). Una vegada instal·lada, obri l'aplicació i introdueix el PIN que se't va enviar per correu electrònic.

Instal·lació de l'app en un dispositiu mòbil

La instal·lació de l'aplicació mòbil és la mateixa, tant per a iOS com Android. Una vegada descarregada de la tenda l'executarem.

 

Descarregar l'app per a mòbil MiCard MultiTech4 BLE Badge

L'aplicació MiCard MultiTech4 BLE Badge permet que els dispositius mòbils es connecten a lectors MiCard MultiTech4 Bluetooth Low Energy compatibles i envien dades úniques per a la identificació. Un procediment d'autenticació especial garanteix que l'aplicació envie les dades d'identificació només als lectors MiCard MultiTech4 BLE adequats.

En particular, l'app MiCard MultiTech4 Bluetooth Low Energy permet la identificació i el control d'accés dels usuaris d'uniFLOW des d'un telèfon intel·ligent.

Canviar el PIN

Si tens compromés el PIN que et van assignar o necessites modificar la teua identitat, podràs modificar-lo seguint aquestes instruccions:

Accedeix a reprografia.uji.es amb les teues credencials d'accés UJI.

 

 

Recuperar el PIN

Si no recordes el codi PIN, pots recuperar-lo accedint al tenant http://reprografia.uji.es i en la part esquerra, menú ‘Panell complet’ pots vore en ‘Identitats’ el PIN. Per a poder veure-ho hauràs de polsar els tres puntets i seleccionar ‘Mostrar codi PIN’. Has d'anar amb compte de NO eliminar la teua identitat perquè perdries el teu accés.

Glossari

Tenant (inquilí): és un espai que reservem en el núvol d'un proveïdor de serveis (Original Infrastructure Provider, OIP); des d'ell tindrem accés als recursos i serveis que aquest ofereix i que ajudaren l'organització a prestar serveis de qualitat i de manera segura. Un inquilí representa una organització. El uniFLOW En línia es recolza en una instància dedicada de MS Azure AD, sincronitzada amb UJI AAD. El 'tenant' assignat a l'UJI és uji.eu.uniflowonline.com, i la seua adreça web simplificada és http://reprografia.uji.es.

uniFLOW Online: és una solució de còpia, impressió segura i d'escanejat segur de documents, que permet administrar tot l'entorn en el núvol, incloent el seguiment de costos (historial de transaccions), amb control d'accés.