Autoservei de reprografia

Finalitat del servei

Servei de reprografia en l'UJI en règim d'autoservei. La Universitat Jaume I disposava d'un sistema d'impressió tradicional, en el sentit de recollida presencial de còpies en les instal·lacions de reprografia distribuïdes al campus i després d'interaccionar amb el personal de reprografia. Aquest sistema implica el suport d'un gran nombre de persones, elevant, indefectiblement, els costos. El nou servei de reprografia en règim d'autoservei es basa en un model desatés per a accedir als equips d'impressió (multifunció) que s'han distribuït pel campus, de manera que l'usuari dispose, en cada centre/facultat, d'un equip al qual dirigir-se per a fotocopiar, escanejar o imprimir els treballs enviats.

Per a aconseguir-ho es necessitava una solució de programari integrada per a gestionar tots els fluxos de treball i dispositius d'impressió i escanejat. La solució triada per l'empresa concessionària es denomina uniFLOW (Canon). Aquesta es recolza en Microsoft Azure (tenant associat: uji.eu.uniflowonline.com) i les seues funcionalitats permeten imprimir des de dins i fora del campus, des d'ordinadors d'escriptori o dispositius mòbils de manera controlada i segura. Es podrà utilitzar pel personal vinculat a l'UJI (estudiantat, PTGAS o PDI). Addicionalment s'han augmentat els serveis, permetent, v. gr., l'escanejat de documents.

A més del sistema d'autoservei, l'UJI disposa del servei tradicional, o servei assistit, on s'ofereixen serveis com a enquadernacions o impressió en gran format, entre altres. El servei assistit està a la disposició de qualsevol persona, independentment que estiga o no vinculada a la Universitat Jaume I.

Reprografia assistida: ubicació i horari

 • Ubicació: Reprografia - Àgora Local 6.

 • Horari: de 08.00 a 20.00 hores ininterrompudes de dilluns a divendres

Iniciar sessió i imprimir

Per a accedir al nou sistema d'autoservei d'impressió i llançar els documents cal accedir via web al tenant http://reprografia.uji.es (aquesta apunta a https://uji.eu.uniflowonline.com).

Això et portarà al servei d'autenticació en el sistema d'autoservei, on hauràs de polsar a ‘Continuar amb Usuari UJI’

Pàgina d'accés al sistema d'impressió [http://reprografia.uji.es]
Introdueix el teu nom d'usuari UJI (format: al0xxxxx@uji.es) i polsa següent
Inicia sessió
Per a evitar que el sistema ens torne a demanar les credencials, cal indicar ‘

AVÍS: En polsar mantindre la sessió iniciada, el sistema pot tornar a mostrar la primera pantalla d'accés on caldria tornar a polsar ‘Continuar amb Usuari UJI

Pàgina d'inici del sistema d'impressió

Dins del menú ‘Panell complet’ tenim les tres zones principals:

 • Notificacions → Ací apareixen les notificacions del sistema.

 • Identitats → Ací es poden crear noves identitats per al mateix usuari.

 • La meua cua Ací trobaràs els documents que has llançat a la impressió.

Dins del menú ‘Iniciar impressió’:

 • Zona d'enviaments → arrossega i solta els documents dins de la zona del requadre.

 • Zona d'enviaments e-mail → enviant el document a imprimir per correu electrònic en l'adreça que s'indica i prémer ‘Enviar un correu electrònic ara’.

 • Descàrrega de les Apps de uniFLOW per a Android i iOS.

Registrar targeta i llançar les impressions

Des del curs 2023/24, els alumnes de nou ingrés no disposen de carnet d'estudiant en suport físic, i el virtual encara no és usable, per tant poden fer servir qualsevol targeta RFID (v. g., la del bonobús) o l'aplicació mòbil MiCard MultiTech4 BLE Badge

Procediment d'activació

El compte personal de uniFLOW En línia va lligada al compte corporatiu UJI. No obstant això, ha d'activar-se i associar-li una targeta RFID (amb xip), com la del carnet d'estudiant, encara que no és necessari que siga aquesta: l'usuari pot vincular el seu compte a la targeta de la seua conveniència. Aquesta vinculació facilita la usabilitat del sistema, doncs, per a recuperar els llistats enviats a imprimir, l'usuari presenta la seua targeta a l'equip multifunció de la seua elecció i, després d'introduir el seu PIN, el llistat s'imprimirà en la seua presència.

Prèvia a l'activació, l'usuari rebrà un correu electrònic des de uniFLOW (noreply@uji.eu.uniflowonline.com) amb un codi PIN inicial de 6 xifres. El PIN serveix per a iniciar sessió en el dispositiu multifunció i també per a registrar una targeta.

ATENCIÓ: El PIN facilitat no és possible canviar-lo. En cas de tindre el PIN compromés, haurà de comunicar-lo mitjançant un parte CAU.

Registre de targeta d'identificació

El registre és el primer pas. Per a associar una targeta RFID al compte de uniFLOW , ha de dirigir-se a qualsevol dels equips multifunció, presentar la targeta de la seua elecció al lector, el sistema li demanarà el PIN (enviat al seu correu electrònic) i la seua targeta quedarà vinculada al compte. Podrà vincular una altra targeta al compte repetint el procés: passada la targeta, el sistema no la reconeixerà i demanarà el PIN de l'usuari i en el cas que siga correcte, quedarà vinculada al seu compte.

Addicionalment, instal·lant una app, es podrà vincular el compte a un telèfon mòbil (IMEI).

És possible que en registrar la targeta en el sistema per primera vegada, et demane el Codi d'Identificació Temporal (CIT). Eixe codi és el mateix PIN que t'han enviat per correu electrònic. En el registre cal introduir DOS VEGADES EL MATEIX PIN.

Després ja només ho demanarà UNA SOLA VEGADA que serà per a accedir al sistema d'impressió.

Com vincular la targeta i el PIN

Des de uniFLOW s'enviarà un correu als usuaris on vindrà un número PIN que serà necessari per a poder accedir com a usuari registrat al sistema d'Autoservei de reprografia. Aquest PIN és PERSONAL I INTRANSFERIBLE. Intenta guardar-ho (o memoritzar-ho) en lloc segur ja que ho necessitaràs cada vegada que desitges accedir a un equip multifunció.

Pantalla inicial per a registrar la targeta amb el PIN facilitat
Introdueix el PIN facilitat amb el teclat tàctil de la dreta. Polsar Inici de sessió. El sistema et demanarà que el repetisques (còdi CIT) una segona vegada.

Impressió

Una vegada tingues la targeta registrada i associat el PIN d'accés, hauràs de tornar a identificar-te per a accedir a les cues d'impressió que estan pendents de la teua intervenció.

Identificació i seguretat

Vigila que ningú del teu al voltant estiga pendent si es fes amb la teua PIN

En el cas que la teua PIN haja sigut compromesa per tercers, dirigeix-te al CAU per a comunicar-lo [964 38 7400 - cau@uji.es]

Les impressores tenen control de presència, de manera que en acostar-se, la pantalla s'activarà. Si no ho fera, toc el display.
El primer que cal fer és identificar-se amb la targeta ID o terminal mòbil acostant-la a la zona del sensor (al costat del display)
Introdueix el PIN que et van facilitar en el correu electrònic d'alta en el servei. Utilitza el teclat de pantalla. Per a acabar polsar Inici de sessió
Una vegada autenticat, la pantalla canvia a la de les funcions que pots realitzar (copiar, escanejar, etc.) per a vore la cua de treballs a imprimir, hauràs de polsar el botó Secure Print
Per a imprimir el/els documents que es mostren en la cua d'impressió, marcar amb el dit el Treball i polsant Imprimir. Pots marcar múltiples treballs alhora

Desconnexió

IMPORTANT: Una vegada finalitzat l'ús de l'equip multifunció, RECORDA TANCAR LA SESSIÓ. Això es fa polsant Finalitzar sessió.

Finalitzar sessió

Qui té accés al sistema

Pot utilitzar l'autoservei tot l'estudiantat, el Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (PTGAS) i el Personal Docent i Investigador (PDI). L'autoservei permet a l'usuari imprimir, copiar i escanejar, en blanc i negre o en color, en formats de DIN-A4 i DIN-A3. Bàsicament es tracta que l'usuari puga imprimir els seus documents, des de qualsevol dels seus dispositius (ordinador de sobretaula, portàtil, tauleta, mòbil, etc.) o des dels ordinadors de les aules d'informàtica o Biblioteca, recollint els treballs en qualsevol dels equips distribuïts pel campus universitari.

Ubicació dels equips multifunció al campus

La ubicació concreta dels equips es descriu a continuació així com els horaris de recollida que serà de 7.00 a 22.00 hores de dilluns a divendres:

 • Facultat de Ciències Jurídiques: Corredors JAA003CP - JAA101CP - JAA201CP.

 • Facultat de Ciències Humanes i Socials: Davall de la cafeteria, zona tápers HC0802CP (4 impressores) .

 • Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: Corredors TD1118CP - TD0119CP - TD2014CP.

 • Facultat de Ciències de la Salut: Corredors MD0003CP - MD1004CP

 • Biblioteca: Escala incendis 1r planta, CD2101BL.

Impressores (equips multifunció) d'autoservei

Hui dia hi ha dos models d'equips multifunció assignats a l'autoservei d'impressió de l'UJI.

Aquest model disposa de control de presència, és a dir, s'activarà per detecció.
Aquest model hauràs de tocar la pantalla del display per a activar-la.
Zona de lectura de la targeta o terminal mòbil (que ha de tenir iniciada l'app MiCard MultiTech4 BLE Badge) i port USB per a introduir el dispositiu amb els arxius a imprimir (o copiar els escanejats).
Zona de lectura de la targeta o terminal mòbil (que ha de tenir iniciada l'app MiCard MultiTech4 BLE Badge) i port USB per a introduir el dispositiu amb els arxius a imprimir (o copiar els escanejats).

Assignació de crèdit

Els alumnes disposen, preassignat a l'inici de cada quadrimestre, d'un crèdit de 200 còpies, addicional a la càrrega de saldo que ells poden fer. Aquest crèdit finalitza al final de cada quadrimestre.

Consulta de l'ús i del crèdit disponible en el servei

Es pot consultar l'ús en uniFLOW En línia (Notificacions/Revise l'ús). La consulta del saldo en el IGLU es manté com en el sistema antic, si bé pot haver-hi un retard en la consolidació dels consums reals. Llistat individual d'impressió (https://e-ujier.uji.es/pls/www/!uji_walet.tarjeta.inicio)

Carrega/recàrrega de crèdit

Es podrà fer de dues formes:

 1. Presencialment en la reprografia Local 6 Àgora

 2. Compte de PayPal (disponible pròximament).

Descarregar app per a mòbil UniFLOW Online Print & Scan

Per a connectar el telèfon a uniFLOW Online, descarrega l'aplicació UniFLOW Online Print & Scan de la tenda d'aplicació del teu telèfon (iOS/Android). Una vegada instal·lada, obri l'aplicació i introdueix el PIN que se't va enviar per correu electrònic.

App per a iOS (Apple)
App per a Android

Instal·lació de l'app en un dispositiu mòbil

La instal·lació de l'aplicació mòbil és la mateixa, tant per a iOS com Android. Una vegada descarregada de la tenda l'executarem.

Pantalla inicial. Polsar ‘Següent
Inicia sessió polsant sobre ‘Inici de sessió manual’. El sistema reconeixerà el teu usuari UJI
En aquest camp hauràs d'escriure el tenant de la URL d'accés al sistema d'impressió.
http://uji.eu.uniflowonline.com
Polsar sobre Usuari UJI
Una vegada introduïdes les teues credencials d'usuari UJI ‘usuario@uji.es’, finalitzaràs el registre.
Pantalla inicial on et presenta la teua activitat de treballs.
En la part inferior estan els accessos al Panell, Impressió i Cua d'impressió.

 

Opció imprimir:
Disposes de tres formes per a enviar els teus treballs. Selecciona el que necessites.
Polsa sobre el fitxer i l'enviarà a la cua d'impressió.
El document seleccionat l'agregues a la cua d'impressió.

NOTA: Sempre podràs eliminar de la cua d'impressió els documents o imatges que no desitges llançar. Això el podràs fer des de dos llocs. des del dispositiu mòbil, en ‘La meua cua' o des del tenant ‘reprografia.uji.es’ ‘La meua cua’CANVIAR PIN

Descarregar l'app per a mòbil MiCard MultiTech4 BLE Badge

L'aplicació MiCard MultiTech4 BLE Badge permet que els dispositius mòbils es connecten a lectors MiCard MultiTech4 Bluetooth Low Energy compatibles i envien dades úniques per a la identificació. Un procediment d'autenticació especial garanteix que l'aplicació envie les dades d'identificació només als lectors MiCard MultiTech4 BLE adequats.

En particular, l'app MiCard MultiTech4 Bluetooth Low Energy permet la identificació i el control d'accés dels usuaris d'uniFLOW des d'un telèfon intel·ligent.

Android

Descarrega app 'MiCard MultiTech4 BLE Badge' per a android

iOS

Descarrega app 'MiCard MultiTech4 BLE Badge' per a iOS

Canviar el PIN

Si tens compromés el PIN que et van assignar o necessites modificar la teua identitat, podràs modificar-lo seguint aquestes instruccions:

El codi PIN no és personalitzable. Es generarà automàticament.

Accedeix a reprografia.uji.es amb les teues credencials d'accés UJI.

En el menú ‘Panell complet’, selecciona ‘Nova identitat

 

Desplega el menú ‘Correu-e’ i selecciona ‘PIN’. El codi PIN es generarà de manera automàtica. No és possible personalitzar-ho. Una vegada creada la nova identitat podràs eliminar la que tenies.

 

Recuperar el PIN

Si no recordes el codi PIN, pots recuperar-lo accedint al tenant http://reprografia.uji.es i en la part esquerra, menú ‘Panell complet’ pots vore en ‘Identitats’ el PIN. Per a poder veure-ho hauràs de polsar els tres puntets i seleccionar ‘Mostrar codi PIN’. Has d'anar amb compte de NO eliminar la teua identitat perquè perdries el teu accés.

Glossari

Tenant (inquilí): és un espai que reservem en el núvol d'un proveïdor de serveis (Original Infrastructure Provider, OIP); des d'ell tindrem accés als recursos i serveis que aquest ofereix i que ajudaren l'organització a prestar serveis de qualitat i de manera segura. Un inquilí representa una organització. El uniFLOW En línia es recolza en una instància dedicada de MS Azure AD, sincronitzada amb UJI AAD. El 'tenant' assignat a l'UJI és uji.eu.uniflowonline.com, i la seua adreça web simplificada és http://reprografia.uji.es.

uniFLOW Online: és una solució de còpia, impressió segura i d'escanejat segur de documents, que permet administrar tot l'entorn en el núvol, incloent el seguiment de costos (historial de transaccions), amb control d'accés.