Portal captiu UJI

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

Què és un portal captiu i com funciona?

En primer lloc, connectarem el nostre ordinador o smartphone a la xarxa sense fils UJI de la Universitat Jaume I, o bé amb un cable a una presa de xarxa que sigui d'ús comú.
Una vegada que estem connectats, segons el pas anterior, podem accedir a la pàgina del portal captiu accedint la direcció https://xarxa.uji.es:8090

Cal tenir en compte que la pàgina d'autenticació del portal, també ens apareixerà automàticament quan intentem accedir a una pàgina web qualsevol a Internet. No obstant això aquest mètode no sempre funciona de forma adequada, amb alguns navegadors, quan aquest primer accés es realitza a una pàgina segura (https).

Una vegada tenim la pantalla del portal captiu, introduïm l'usuari (sense '@uji.es') i la clau d'accés que ens han proporcionat a la Universitat Jaume I. Si l'autenticació es completa amb èxit, ens redirigirà a la pàgina d'inici de la Universitat Jaume I (https://www.uji.es) disposant ja d'accés a InterNet.

Procediment per a la desconnexió de la xarxa

Una vegada connectat al sistema podem observar que, en una nova pestanya al navegador, s'ha obert una pantalla com la que es mostra a l'esquerra.

Aquesta pestanya és important ja que manté activa la nostra connexió. Tal com s'indica en la mateixa no has de tancar-la mentre vulgues seguir connectat.

Una vegada haguem finalitzat, per acabar, anirem a aquesta pestanya i farem clic al botó "Eixir".

ERROR detectat en dispositius iOS

Al llançar el Portal captiu des de la barra de navegació del dispositiu mòbil o tauleta, la finestra queda en primer lloc sobre la resta de finestres obertes, sense possibilitat de minimitzar-la. Només es pot tancar des de l'aspa amb la consegüent pèrdua de la connexió.

SOLUCIÓ: Cal obrir el Portal captiu amb un navegador web, accedint des d'aquesta URL https://xarxa.uji.es:8090/