Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

Google Workspace, anteriorment Google Apps for Education o G Suite for Education (Gapps UJI), es va desplegar a la Universitat Jaume I en 2011, fruit d'un projecte iniciat el 2010. Així, el dijous 24 de febrer de 2011, a les 11h, es va obrir a la comunitat universitària Google Apps for Education, oferint accés a Google Docs, sent el primer grup d'aplicacions que es va posar en producció, al qual van seguir, progressivament, altres, com Gmail, ja que el servei de correu electrònic corporatiu va passar a ser prestat completament per Google a l'octubre de 2011.

...

...