SSO: Com usar el mecanisme 'No recorde cap dada'

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

Com usar el mecanisme No recorde cap dada

Aquest és un procediment extraordinari per al cas d'ús en que una persona no recorda amb quin NIF, mòbil, nom i cognoms exactes es va fer el seu registre inicial a la Universitat. Es requereix la intervenció d'una persona, i, per tant, no és automàtic. Això vol dir que un funcionari avaluarà les dades facilitades per l'usuari en aquest formulari.
Seguidament trobaràs una descripció detallada del procés, comentant les dificultats més habituals.

Pas 1: Accés

Accediu al SSO - Punt Únic d'entrada de l'UJI (http://sso.uji.es/). Premeu l'enllaç 'Heu oblidat la clau d'accés?'

Polseu l'opció "No recorde cap dada".

Pas 2: Identificació

Si les dades que s'han facilitat no permeten identificar degudament la persona sol·licitant, es contactarà amb ella, per telèfon o per correu electrònic, per a fer-li algunes preguntes, raonables i proporcionades, que ajuden a avaluar, de forma suficient, la seua identitat.

Si la identificació és positiva, es seguirà el procés (Vegeu el Pas 3).

Si per aquesta via no és possible verificar la identitat de la persona sol·licitant i no es pot usar cap altre procediment (com ara, un certificat digital), s'haurà d'acudir personalment (o mitjançant un representant) a l'UJI.

Pas 3: SMS

Si la identificació és positiva, el telèfon mòbil facilitat per l'usuari li serà assignat al IGLÚ com a via de recepció de missatges (i.e., se'l subscriurà). Seguidament, aquest rebrà un SMS i un correu electrònic, indicant una adreça en la que es podrà canviar la clau d'accés. Aquesta adreça serà d'un sol ús i caducarà a les 2 hores.

Pas 4: Correu electrònic

Un exemple de correu electrònic seria este:

Petició usuari/password Universitat Jaume I

Recupera directament les teues credencials en la següent adreça https://xmlrpc.uji.es/cp/?v=9B8F22DD9B7470F86D7D2D6D9A0782241E49008B2E006424010B1D8B1C004F24

Pas 5: Canvi de la clau d'accés

Finalment l'adreça presenta la pantalla de canvi de la clau d'accès: