Sol·licitud de certificacions | Presentació de sol·licituds

Què és Sol·licitud de certificacions?

És una aplicació que permet a l'estudiantat de titulacions oficials de l'UJI demanar l'obtenció del certificat de competències transversals en ocupabilitat i en emprenedoria. Són certificacions que acrediten la realització d'unes activitats de formació, sensibilització i experiència determinades. Els certificats d'ocupabilitat els gestiona l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) (podeu ampliar la informació en Procediment per a l’obtenció del certificat de competències transversals en ocupabilitat) i els de competències emprenedores la Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge (per a més informació consulteu Procediment per a l’obtenció del Certificat de competències transversals emprenedores). A través de l'aplicació l'alumnat inicia la sol·licitud, indica i introdueix les activitats i la documentació que vol que conste en la certificació i l'envia per a què l'organisme competent emeta una resolució. Durant tot el procediment, a més, l'estudiantat pot consultar l'estat en què es troba la seua sol·licitud i, en cas que siga rebutjada, veure'n els motius.  

Accés a l'aplicació

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Inserció professional i pràctiques > Certificacions > Sol·licitud de certificacions.  

Podeu accedir directament des del següent enllaç https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23599

Qui pot utilitzar Sol·licitud de certificacions?

Pot demanar un certificat d'ocupabilitat o d'emprenedoria tot l'estudiantat de titulacions oficials de l'UJI, tant de grau i màster com de doctorat. També en poden sol·licitar els titulats i titulades que hagen finalitzat els seus estudis a l'UJI en els dos últims anys.  

Comunicacions

Cal que tingueu en compte que totes les comunicacions relacionades amb la sol·licitud de certificacions us arribaran a través del vostre compte de correu de l'UJI.

La pàgina d'inici de Sol·licitud de certificacions

Quan accediu a l'aplicació, la pàgina d'inici es presenta així: 

Pàgina d'inici de l'aplicació per demanar certificacions
Pàgina d'inici de l'aplicació per demanar certificacions

Com podeu veure en la imatge superior, a través de la pàgina d'inici, podeu:

Per a obtenir més informació sobre el Maneig de la pàgina d'inici consulteu el document Elements comuns de les aplicacions.

A continuació, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que permet fer l'aplicació. 

Com s'inicia una sol·licitud d'una nova certificació?

Cal que tingueu en compte que mentre estigueu fent i tramitant una sol·licitud no en podreu iniciar una altra en la mateixa convocatòria. Per a demanar un nou certificat cal que polseu sobre Sol·licitar una nova certificació en la pàgina d'inici, tal com podeu observar en la següent imatge. 

Opció per iniciar una petició de certificació
Opció per iniciar una petició de certificació

A continuació, es mostrarà una pantalla amb els tipus de certificats que podeu sol·licitar a través de l'aplicació. Com podeu veure en la imatge de sota, cal que feu clic sobre Iniciar sol·licitud. Fixeu-vos que, un cop comenceu la petició, en aquesta pantalla es mostrarà la Fase com a Introduint dades i es fixarà el dia i l'hora d'inici (Data inici). Per tant, podreu iniciar la sol·licitud i continuar i completar-la en un altre moment, més endavant. En aquest cas, apareixerà habilitat el botó Continuar amb la sol·licitud. Des d'aquesta mateixa pantalla també podreu corregir errors en cas que la sol·licitud siga rebutjada, de forma provisional. Podeu ampliar la informació en el punt Com podeu corregir una sol·licitud enviada a subsanar?

Co

Aleshores apareixerà en la part de sota un missatge perquè doneu el vostre consentiment sobre protecció de dades i accepteu els termes i condicions de la convocatòria. Cal que marqueu la casella i polseu Crear.

Seguidament, es visualitzarà la pantalla on heu de detallar les dades de la sol·licitud. Com podeu veure en la imatge de sota, en la part esquerra, hi ha l'índex amb els diferents apartats de formació, sensibilització i experiència amb el nombre d’hores o mesos entre parèntesis que has d’haver realitzat per a poder demanar el certificat. En la part dreta, es mostra el detall de cadascun d'aquests apartats. Fixeu-vos que es mostra en color gris fosc l'apartat on us trobeu i que, a través de les fletxes de la part de sota, podeu anar d'un apartat a un altre. Des d'ací també podeu Tornar a la llista de les sol·licituds. En aquesta pantalla podeu: 

 • Triar i incloure en la certificació activitats que heu fet a l'UJI i que consten a la base de dades. En la taula Realitzat a l'UJI apareix el Títol de l'activitat, el Curs i el nombre d'Hores i/o Crèdits. Heu de prémer Afegir al certificat perquè l'introduïu en la sol·licitud. Si en la base de dades no consta cap activitat, aquesta taula apareix en blanc. 

 • Afegir i aportar accions que heu fet a l'UJI i que no es troben recollides en la base de dades. Són activitats, per tant, que no apareixien en l'apartat anterior (Realitzat a l'UJI). A través d'Aportar per l'usuari cal que especifiqueu el Títol de l'activitat, trieu el Curs en què l'hàgeu realitzat, indiqueu obligatòriament el nombre d'Hores, Mesos o Crèdits  i adjunteu el fitxer amb el certificat. Heu de polsar Desar dades per tal que el sistema registre la informació

Aquesta sol·licitud està pensada perquè siga com un porfoli en què feu una reflexió al voltant de les competències que heu adquirit de formació, sensibilització i experiència i que voleu que consten en el certificat. En el cas de les competències de formació, heu de triar almenys una de les competències (desenvolupament de carrera, autoreflexió i autogestió, transversals demandades al mercat laboral o de capital social) i dins de cadascuna podeu seleccionar totes les subcompetències que vulgueu. En les competències de sensibilització també heu d’escollir com a mínim una competència i en les d'experiència, n’haureu de triar almenys tres. En tots els casos, heu d’escriure una reflexió amb almenys 200 caràcters i, finalment, fer clic en el botó Desar dades perquè el sistema registre la informació. Un cop ho hàgeu guardat, apareixerà la icona del llapis i de l’aspa de color roig per si voleu editar o eliminar el text de la reflexió. Cal destacar que, posteriorment, podeu editar la informació de les competències des de la pantalla Les meues sol·licituds. Podeu ampliar la informació en Com podeu consultar les vostres sol·licituds?

Tant si afegiu l'activitat que ja consta en la base de dades de l'UJI com si ho feu aportant vosaltres la informació i documentació, es visualitzarà en una taula en la part de sota de la pantalla. Com podeu observar en la imatge de davall, apareix el detall de les Dades incorporades en aquest apartat i que voleu que conste en el certificat. Si voleu eliminar-lo, només cal que pitgeu la icona de l'aspa de color roig que hi ha al marge dret. En l'apartat Observacions, posteriorment, poden aparèixer comentaris que faça l'organisme responsable de resoldre la sol·licitud sobre la documentació que heu aportat.

Quan hàgeu emplenat tots els apartats que vulgueu heu de fer clic sobre Enviar sol·licitud. Cal que reviseu que la informació que heu introduït és correcta, ja que un cop envieu la sol·licitud, no la podreu modificar fins que no estiga revisada. S’aconsella, a més, que tingueu cura de l’ortografia del text, ja que apareixerà reproduït tal qual en el certificat. Com podeu veure en la imatge de davall, apareix un missatge que us recorda el mínim d’hores de cadascun dels apartats que heu d’haver fet per a poder demanar la sol·licitud. Si no compliu els requisits, el sistema no us deixarà continuar amb la sol·licitud. En aquesta pantalla, fixeu-vos a més, que es mostraran tots els apartats i competències amb les dades que hàgeu incorporat. Si feu clic a sobre d'un dels apartats, anireu directament a la pantalla corresponent.

Finalment, heu de polsar el botó Enviar (en forma de sobre) que apareix en la part de davall de la pantalla per fer efectiu l'enviament. 

Una volta polseu el botó d'enviar, el sistema llança un avís de confirmació i, a continuació, es mostra en la pantalla un missatge, com el de la imatge de sota, per informar que la sol·licitud s'ha enviat. També apareix un enllaç a la pàgina on Consultar les vostres sol·licituds, per veure l'estat de les sol·licituds que hàgeu fet, com s'explicarà en el punt següent del manual. 

És important subratllar que, quan envieu la sol·licitud, es genera automàticament un codi de registre. Aleshores, rebreu un correu electrònic, com el sota, confirmant que la sol·licitud ha estat enviada i informant-vos del número de registre. 

Com podeu consultar les vostres sol·licituds?

Des de la pàgina d'inici de l'aplicació, cal que feu clic sobre Consultar les meues sol·licituds, com podeu veure en aquesta imatge. 

Un cop dins, veureu les dades de les vostres sol·licituds (observeu l'exemple de la imatge de sota):

 • Id: codi numèric que identifica cadascuna de les peticions. 

 • Tipus de certificat: informa de si és un certificat de competències per a l'ocupabilitat o d'emprenedoria. 

 • Convocatòria: indica la convocatòria de la qual depén i incorpora un enllaç a la documentació oficial. 

 • Data inici: la data en què vau començar la sol·licitud

 • Data fi: data en què s'ha finalitzat el procediment perquè s'ha acceptat la sol·licitud de forma definitiva, perquè s'ha rebutjat definitivament o perquè l'alumnat ha desistit. 

 • Estat: situació en què es troba la sol·licitud que heu aportat. Es pot trobar en un dels següents estats:

  • Pendent: està activa i, en funció de la fase, està en gestió o en mans de l'alumnat (introduint dades o corregint-se). 

  • Desistida: quan l'alumnat ha desistit la sol·licitud abans que siga resolta. 

  • Finalitzada: quan ha arribat a la fase final i està acceptada o rebutjada de forma definitiva. 

 • Fase: etapa dins de cada estat en què es pot trobar la sol·licitud. Pot passar per les següents fases:

  • Introduint dades: quan heu accedit a la petició però no l’he enviat.

  • Pendent de revisió: quan heu enviat la petició i està pendent de ser revisada.

  • Subsanar: quan cal que reviseu la documentació o informació aportada perquè cal corregir o modificar alguna cosa.

  • Subsanat pendent de revisió: quan ja heu revisat les modificacions o correccions i heu tornat a enviar la sol·licitud.

  • Estimat: quan la sol·licitud ha estat acceptada.

  • Rebutjat: quan la petició ha estat refusada.

Heu de fer clic sobre Consulta detall. Convé destacar que, quan la sol·licitud està Pendent de revisió per part de l'organisme responsable, apareix l'opció de Desistir perquè pugueu renunciar al certificat. Per a més informació vegeu Com podeu desistir la vostra sol·licitud? 

Un cop entreu a consultar el detall veureu, en la part de davall de la pantalla, tres pestanyes: Detall sol·licitud, Històric i Registre. En la de Detall sol·licitud es mostren totes les dades i documents que vàreu introduir en la petició. Com podeu observar en la imatge de davall, es veu el número i el títol de l'Apartat on l'heu ficat, l'Entitat, el Títol del document, el nom del Fitxer i un enllaç perquè el pugueu Descarregar. En la columna Observacions poden aparèixer comentaris i anotacions que fa l'organisme encarregat de resoldre la vostra sol·licitud de certificació. 

En el cas de les competències, podeu fer modificacions des d’aquesta pantalla a través del botó Editar. Per a guardar qualsevol modificació, cal que polseu el botó Editar dades, que apareix en la part de davall de la pantalla.

En la pestanya d'Històric podeu consultar les fases per les quals ha passat la sol·licitud. Es mostra la Fase, la data i hora en què va passar a aquesta fase (Data inici fase) i en el camp Observacions poden aparèixer comentaris de l'organisme que s'encarrega de resoldre la petició.

En la pestanya Registre es mostra la informació de registre de la sol·licitud. En concret, apareix el codi de registre d'Entrada i el de desestimació (Desistir), en cas que l'estudiantat decline la sol·licitud i la suspenga i la data de cadascun d'aquests supòsits. 

Quan una sol·licitud és estimada definitivament, s'inicia el procediment per emetre el certificat. Quan estiga disponible us arribarà una notificació al vostre Portafirmes. Per a obtenir més informació sobre funcionament d'aquesta eina informàtica consulteu el manual Portafirmes

Com podeu desistir la vostra sol·licitud?

Convé destacar que podeu renunciar a una sol·licitud només quan es trobe en l'estat de Pendent i, per tant, l'organisme responsable encara no ha verificat si la informació i documentació de la petició és correcta o no. Si decidiu desistir una sol·licitud, quedarà anul·lada i, per tant, podreu iniciar-ne una altra en aquesta mateixa convocatòria. Recordeu que només en podeu tenir una d'activa per convocatòria. Per a renunciar a una sol·licitud heu d'entrar en Consultar les meues sol·licituds des de la pàgina d'inici. Si es troba en l'estat Pendent de revisió, apareixerà l'opció de Desistir. Quan feu clic a sobre, el sistema us mostrarà un missatge de confirmació. 

Posteriorment, rebreu un correu electrònic de notificació, com el de sota, confirmant que heu renunciat a la vostra sol·licitud de certificació. 

Com podeu corregir una sol·licitud enviada a subsanar?

Quan l'òrgan responsable detecta errors en la sol·licitud l’envia a subsanar, per tal que l'estudiantat els pugueu corregir. Heu de tenir clar que només podreu aplicar modificacions en una sol·licitud ja enviada si es troba en l'estat de A subsanar. En aquests casos rebreu un correu de notificació, com el de sota, que us informa que la vostra sol·licitud ha estat rebutjada provisionalment i que heu de fer-hi esmenes.  

Aleshores, cal que entreu en l'aplicació i feu clic sobre Sol·licitar una nova certificació o continuar amb una sol·licitud pendent o a subsanar. Seguidament veureu que es mostra la pantalla amb els certificats que teniu en curs. Fixeu-vos que en la Fase apareixerà que està Subsanar i en el camp d'Observacions poden constar els motius. Heu de fer clic sobre Subsanar la sol·licitud, marcat en roig en la imatge de sota. 

Quan entreu en la petició, estaran marcats en color groc aquells apartats que tinguen errors o que continguen documents incorrectes. Com podeu veure en l'exemple de sota, en l'índex de l'esquerra es pinten de color groc els apartats amb errors i, un cop entreu dins, veureu que també apareixen en color groc els documents que cal que subsaneu. En l'apartat Observacions l'organisme competent pot haver introduït els motius. Per modificar el document o les dades cal que pitgeu sobre la icona de la lupa que apareix just al costat. Aleshores veureu que el sistema llança un missatge per confirmar que voleu editar l'apartat. 

Seguidament, es desplegaran en la part de sota de la pantalla les caselles per corregir les dades o el fitxer que vàreu aportar. Cal que modifiqueu les dades i pitgeu Editar dades i, si cal, adjunteu el nou document corregit i polseu, igualment, Editar fitxer. També pot passar que la informació o document que vàreu aportar haja d'estar en un altre apartat. En aquest cas, s'indicarà en les Observacions l'apartat compatible on el pugueu traslladar (no podreu moure'l on vulgueu, només als apartats compatibles). En la part de sota de la pantalla, haureu de seleccionar l'apartat i prémer Moure

Cal destacar, a més, que si un document o una dada ha estat rebutjada per l'organisme responsable sense possibilitat d'esmenes es mostrarà pintada de color roig, com podeu veure en l'exemple de davall. 

Un cop reviseu la sol·licitud, podreu tornar-la a enviar perquè l’organisme responsable la revise. En aquest cas, la petició podrà ser estimada o rebutjada, de forma definitiva.

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb:

Resolució de problemes 

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

 • Desistir. Acció que pot fer l'estudiantat per renunciar a la certificació. Només es pot realitzar quan la sol·licitud es troba pendent de revisar per part de l'organisme responsable. 

 • Estimat. Fase de la sol·licitud quan és acceptada. 

 • Introduint dades. Fase en què es troba una sol·licitud quan l'estudiantat l'ha iniciat i ha començat a introduir dades però encara no l'ha enviat i, per tant, hi pot fer modificacions.  

 • Pendent de revisió. Fase d'una sol·licitud quan està pendent que siga revisada per confirmar que tota la informació i dades són correctes.

 • Rebutjat. Fase en què es troba una sol·licitud quan és rebutjada perquè no compleix els requisits o la documentació no és correcta.

 • Subsanar. Fase de la sol·licitud quan l'estudiantat ha de corregir errors o fer alguna modificació.

 • Subsanat pendent revisió. Fase de la sol·licitud en què l’estudiantat ha corregit els errors i està a l’espera que la petició torne a ser revisada.

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.