Funcionament escàner a USB en KONICA MINOLTA C227 (instal·lades a partir de febrer 2018)

Funcionament de l'escàner a un USB en KONICA MINOLTA C227

  1. Col·loqueu la memòria USB


2. Premeu Guardar doc. en memòria externa


3. Si cal, seleccioneu els paràmetres Normal/Dupl., Resolució, Color, Tipus arxiu, etc..


4. Col·loqueu els originals i premeu la tecla inici

5. A continuació us demanarà seleccionar la capeta. Premeu SISTEMA>Memòria externa. Seleccioneu la carpeta i a la dreta GUARDAR.