Control de presència per al Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Introducció

Els dispositius de control d'accés per al PAS permeten realitzar un seguiment de les entrades i les eixides als torns de treball. Es poden identificar fàcilment perquè són els únics models que incorporen un teclat i estan situats normalment en els accessos als edificis. Durant el curs acadèmic 2021-2022, els membres de la comunitat universitària (estudiantat, personal docent i investigador, personal d'administració i serveis i l'antic alumnat que forma part de AlumniSAUJI Premium) podran fer ús tant de la targeta física com el digital o virtual. L'objectiu és anar habilitant totes les funcionalitats que permet el carnet virtual, per a deixar d'emetre el carnet físic, en un futur pròxim.

Model de fitxador estàndard UJI

Tipus d’accés

Actualment en la Universitat Jaume I es pot fitxar utilitzant una targeta física o bé, utilitzant una targeta virtual.

 

Targeta física

 

Targeta virtual

 

En la següent taula es resumeixen totes les accions que es poden registrar i s'indica que tecla polar per a cada cas.

Taula 1: Codis de fitxatge establits

 

 

Com fitxar amb la targeta física

  • Vídeo explicatiu (duració: 58”)

Pas 1.- Aproximar la targeta a la zona de lectura del dispositiu i mantindre'l uns segons quiet. Si la lectura és correcta, en el display blau apareixerà el nom i cognoms de l'usuari com es mostra en la següent imatge.

Figura 1. Lectura de la targeta en la zona correcta

 

Pas 2.- Retirar la targeta i pressionar la tecla corresponent per a indicar al sistema l'acció desitjada, consulte la Taula 1 per a vore els codis de fitxatge disponibles.

Disposa de 5 segons per a pressionar la tecla del panell del dispositiu, si expira el temps es cancel·larà el fitxatge i haurà d'iniciar novament des del Pas 1.

Ha d'aparéixer el missatge que es mostra en la Figura 2, indicant l'acció marcada i el seu nom per a confirmar que s'ha realitzat el fitxatge amb èxit. En cas contrari, el fitxatge no s'haurà registrat havent d'enviar una incidència horària des de l'IGLÚ, secció ‘Gestió Horària

Figura 2. Fitxatge d'una entrada amb èxit

 

Com fitxar amb una targeta virtual

  • Vídeo explicatiu (duració: 1.41”)

  1. El seu terminal telefònic mòbil ha d'utilitzar la tecnologia d'Android i disposar de sensor NFC

  2. Actualment, NO és possible fitxar amb un terminal iPhone pel fet que el fabricant Apple limita l'ús del NFC exclusivament per a pagaments mitjançant la seua aplicació Apple Pay.

  3. Ha de tindre instal·lada en el terminal mòbil l'aplicació “Universitat Jaume I”, i iniciar sessió amb l'usuari UJI ‘usuari@uji.es

    Codi QR per a descarregar l'app UJI
  4. En cada terminal mòbil la ubicació del sensor NFC pot variar, el més habitual és que el sensor estiga situat al costat de la càmera fotogràfica posterior o bé en la zona central del mòbil.

 

 

 

Pas 1. Assegure's que té el sensor NFC activat (obligat)

Figura 3. Activació NFC en Android a través de la barra d'eines

 

Pas 2. Executar l'aplicació “Universitat Jaume I” i assegurar-se d'haver iniciat sessió amb el compte UJI. Dins de l'aplicació mòbil hi ha una icona denominada “Targeta Virtual” on es pot vore la targeta amb el codi de barres i el codi QR associat al compte d'usuari UJI.

Figura 4. App UJI en execució amb la sessió iniciada

 

Pas 3. Amb el NFC activat i l'app executada en pantalla del mòbil, acostar-lo a la zona de lectura del fitxador (zona central de la botonera).

Figura 4. Lectura correcta de la targeta virtual

 

Pas 4. Mantinga el terminal mòbil sense moure'l de la zona de lectura fins que en el display aparega el seu nom. Si la lectura falla o no reconeix la targeta virtual, separa-la del dispositiu i repetisca el Pas 3 de nou.

Depenent del model del terminal mòbil android, la lectura serà més o menys ràpida. Assegure's d'acostar-ho prou i mantindre-ho quiet mentre dure la lectura que pot demorar-se entre 3 o 4 segons.

Figura 5. Lectura de la targeta virtual en la zona correcta

 

Pas 5. Pressionar la tecla corresponent per a indicar al sistema l'acció desitjada (comprovar Taula 1 per a vore els codis de fitxatge disponibles)

Disposa de 5 segons per a pressionar la tecla, si expira el temps es cancel·larà el fitxatge i haurà d'iniciar novament des del Pas 1.

Ha d'aparéixer el missatge que es mostra en la Figura 6 indicant que l'acció marcada i el seu nom per a confirmar, s'ha realitzat amb èxit el fitxatge.

Figura 6. Fitxatge d'una entrada efectuat amb èxit

 

Llegenda dels missatges

Missatge

Significat

Missatge

Significat

Carregant caixet.
… esperar

El dispositiu acaba d'arrancar i s'estan carregant les dades, el temps aproximat de càrrega són 5 minuts.
Durant aquest període el dispositiu no estarà operatiu.

Validant usuari …

Busca les dades de l'usuari associats a la targeta física o virtual

Selecciona acció.
Nom i cognoms

S'ha reconegut a l'usuari associat a la targeta física o virtual i el dispositiu està a l'espera que se li indique una “acció” amb el teclat.

08.30 Entrada
Pasar targeta

S'ha polsat la tecla corresponent per a marcar una entrada i el dispositiu està a l'espera que se li acoste una targeta física o virtual per a poder llegir.

Alerta
Tarjeta desconeguda

No s'ha aconseguit reconéixer a l'usuari des del carnet físic o virtual.
Si l'error persisteix, contacte amb el Servei d'Informàtica mitjançant una petició CAU