Servei d'emmagatzematge d'informació

Introducció

El personal de la Universitat Jaume I emmagatzemarà la informació generada en l'acompliment de les seues funcions en els recursos TIC institucionals proporcionats per la Universitat. L'ús d'altres serveis diferents sense l'autorització expressa del responsable del servei no està autoritzat; en cas d'usar-los, l'usuari assumeix el rol de responsable del tractament.

Entre els serveis per a emmagatzemar dades que proporciona la Universitat n'hi ha tant d'ús individual com per part de les diferents unitats organitzatives (UO). Els serveis institucionals que permeten l'emmagatzematge de la informació són:

  1. Unitats [de disc] compartides de les diferents unitats organitzatives (propòsit general: poden albergar qualsevol tipus d'arxiu).

  2. Emmagatzematge en el núvol d'ús individual o d'unitat organitzativa (propòsit general).

  3. Repositoris, sistema d'emmagatzematge en xarxa i bases de dades (propòsit específic: només alberguen arxius o dades rellevants per a un procés donat).

L'emmagatzematge local no ha de ser la font d'emmagatzematge primària o única de la informació institucional. Excepcionalment, existeix la possibilitat d'utilitzar l'emmagatzematge local dels equips assignats a cada lloc de treball (perfil individual). Aquest tipus d'emmagatzematge ha d'usar-se únicament de manera temporal o quan no siga tècnicament possible usar els serveis d'emmagatzematge anteriorment citats.

Aquests serveis d'emmagatzematge de la informació presenten diferents capacitats (quotes d'ús) per a cada persona (en funció del vincle amb l'UJI) o cada unitat organitzativa. El responsable del servei establirà les quotes d'ús en els espais d'emmagatzematge en funció de les necessitats detectades, en el seu cas prèviament justificades per l'usuari, i els recursos disponibles, que seran constantment monitorats i adequadament dimensionats. Això inclou les polítiques de preservació (v. gr., gestió de versions, de la paperera o retenció temporal) i suport (v. gr., disponibilitat del servei o còpies de seguretat).

Serveis disponibles de propòsit general

  • Unitats compartides: disc X: El seu aprovisionament és automàtic per als membres de la unitat organitzativa que disposen d'ella; no obstant això, en el cas de persones alienes a la UO que necessiten accés, aquest requereix aprovació que pot sol·licitar-se mitjançant el SPI Sol·licitud d'accés a Unitat de disc compartit X.

Requisits de conformitat

En el cas de participar en algun projecte que tinga requisits comercials o legals que regeixen com s'usen, comparteixen i conserven les dades o reglamentaris que restringeixen la comunicació entre uns certs usuaris i grups, Microsoft 365 té una àmplia gamma de funcions de govern i compliment per a abordar aquestes necessitats. Aquest article proporciona una descripció general de les funcions que pot considerar com a part de la seua implementació de Microsoft 365 OneDrive o SharePoint.