Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I

Què és Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I?

El Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I (BOUJI) és el mitjà oficial que publica les disposicions, les resolucions, els acords i les informacions d'interés general que adopten o decideixen els diversos òrgans universitaris i que requereixen ser dotats de publicitat i als quals no es done publicitat per altres mitjans. Periòdicament aquest diari, de caràcter oficial, publica tots els tràmits administratius i informacions d'interés general, des d'acords del Consell de Govern fins a nomenaments o cessaments o la signatura de convenis de col·laboració amb altres entitats o institucions. L'objectiu és que la ciutadania en tinga coneixement i, així, entren en vigor o es despleguen els seus efectes jurídics, d'acord a la normativa. 

Accés a l'aplicació

Al Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I podeu accedir a través del següent enllaç http://www.uji.es/seu/info-adm/acords/

També hi podeu accedir a través de la pàgina d'inici de l'UJI www.uji.es des de la Seu Electrònica.

Qui pot utilitzar BOUJI?

L'aplicació pot ser útil per a qualsevol persona que necessite consultar informació publicada al Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I, siga o no siga membre de la comunitat universitària. 

Cal subratllar, però, que per consultar la documentació d'alguns procediments o convocatòries és necessari que l'usuari s'autentifique com a membre de l'UJI amb el nom d'usuari i clau d'accés.

La pàgina d'inici de BOUJI

Quan accediu al butlletí la primera pantalla que apareix és com la següent:

Pàgina d'inici de BOUJI

Com podeu observar en la imatge superior, la pàgina d'inici mostra els següents elements: 

 • Últims butlletins: mostra els darrers butlletins publicats. Podeu accedir al seu contingut directament si feu clic a sobre d'un d'ells. Podeu trobar més informació en Com es presenta la informació d'un butlletí? 

 • Veure tots: és un enllaç directe a tot el llistat de butlletins que ha publicat l'UJI des de 2004. Per a més informació vegeu Consultar tots els butlletins disponibles. 

 • Cercador: permet buscar per CategoriesNormativesAcordsConvenis, Resolucions o Altres informacions d'interés de l'UJI que s'han publicat i que conté el butlletí. També podeu fer una cerca per una franja de dates determinada o per text. Per a obtenir més informació consulteu Cercar informacions publicades en el butlletí. 

 • Categories: en la part inferior de la pantalla es distribueixen en blocs les diverses categories. Presenten una breu descripció i permeten accedir-hi directament i consultar les informacions que agrupa cadascuna d'elles (NormativaAcordsResolucionsConvenis i Altres). Dins de cada categoria hi ha, alhora, un cercador que permet buscar les informacions per una franja de dates o per text. Vegeu Cercar informacions publicades en el butlletí per a obtenir més informació. 

Consultar tots els butlletins disponibles

Podeu accedir als darrers butlletins des de la pàgina d'inici i a tots els que hi ha publicats fins a la data, a través de l'enllaç Veure tots. Com podeu observar en la imatge de sota estan agrupats per anys. Cal destacar que estan identificats pel número de butlletí i la data de publicació. Exemple: nº204 de 30/11/2017. Cadascun recull informació referent al període que comprén entre la data de publicació del butlletí anterior i l'actual. Fixeu-vos que en la part superior esquerra de la pantalla, just sota el títol, apareix el botó Tornar per anar, de nou, a la pàgina d'inici de BOUJI. 

Visualització de tots els butlletins agrupats per anys

Cercar informacions publicades en el butlletí 

A través del Cercador de la pàgina d'inici podeu buscar les diverses informacions que s'han publicat en el BOUJI. Podeu cercar pels següents paràmetres:

 • Categories: n'escolliu una de les cinc que hi ha definides: 

  • Normativa: normes aprovades pels òrgans de govern de la Universitat.

  • Acords: acords adoptats pels òrgans de govern de la Universitat.

  • Resolucions: resolucions del rectorat i els vicerectorats.

  • Convenis: convenis institucionals signats per l'UJI.

  • Altres: altres informacions d'interés que no tenen cabuda en les altres categories. 

 • Franja de dates: heu d'indicar en cadascun dels calendaris que es despleguen el dia d'inici que voleu acotar en el camp De la data i el dia de fi en Fins la data

 • Text: aplica la cerca sobre el títol i el resum de la informació publicada en el butlletí.

Un cop acoteu la cerca polseu el botó Filtrar. Directament s'obrirà la pàgina on es mostra el resultat de la vostra cerca. Com podeu observar en la imatge de sota, es visualitzen tots els ítems que coincideixen amb la vostra cerca ordenats per la data més actual. A més de la data, també incorporen el títol o enunciat i el número de butlletí en què es va publicar entre parèntesis. Si feu clic sobre qualsevol de les informacions, accedireu directament al punt o apartat on es va publicar en el butlletí. Fixeu-vos, a més, que en la part superior esquerra de la pantalla, també apareix el botó Tornar que us permet anar a la pàgina d'inici del butlletí. 

Heu de tenir present que també podeu aplicar cerques dins d'una de les categories de continguts. Només cal que accediu a una de les categories des de la pàgina d'inici. Com en el cas anterior, podeu fer una cerca per una franja de dates i per text. Per veure'n el resultat heu de polsar en el botó Filtrar.

Com es presenta la informació d'un butlletí?

Per accedir a un butlletí cal que feu clic directament sobre un dels últims que apareixen en la pàgina d'inici o des del llistat on es mostren tots els publicats fins a l'actualitat (Veure tots). Quan hi entreu, el contingut es presenta de la següent manera: 

Com podeu observar en la imatge, dins de cada butlletí, en la capçalera, sota el títol genèric, trobareu en la part dreta el número de butlletí i la data de publicació i, a l'esquerra, el sumari amb l'índex amb enllaços directes a les diverses seccions. Tots els butlletins poden publicar informació sobre:

 1. Disposicions Generals: en aquesta secció es publiquen el conjunt de normes i regles de conducta de caràcter general, que estableixen els òrgans que tenen la potestat normativa. Conté, per exemple, disposicions del Consell de govern.

 2. Acords i Resolucions: les decisions adoptades pels diversos òrgans col·legiats de l'UJI i aquelles que prenen el rectorat o els vicerectorats mitjançant un acte administratiu i que sol finalitzar en un procediment administratiu. Aquesta secció recull, per exemple, els acords del Consell de govern o les resolucions del rector sobre nomenaments i cessaments o sobre contractació administrativa.

 3. Convenis: acord de caràcter institucional entre l'UJI i un o altres entitats que conté uns pactes en relació a una matèria o un assumpte determinat. Recull, per exemple, convenis de col·laboració amb altres universitats o convenis de cotutela d'una tesi doctoral. 

 4. Altres informacions d'interés: pensat per a continguts que s'han de publicitar però que no tenen cabuda en les altres seccions del butlletí. 

L'índex del butlletí s'estructura a partir dels següents punts: 

 1. Disposicions normatives
  1.1. Normes aprovades pel Claustre
  1.2. Normes aprovades pel Consell social
  1.3. Normes aprovades pel Consell de govern
  1.4. Normes aprovades pel rector

 2. Acords i resolucions 
  2.1. Acords del Claustre
  2.2. Acords del Consell social
  2.3. Acords del Consell de govern 
  2.4. Resolucions del rector
       2.4.1. Nomenaments / Cessaments 
  2.5. Altres acords i resolucions

 3. Convenis institucionals 

 4. Altres informacions d'interés

Cal subratllar, però, que l'índex només mostrarà aquells punts on hi haja informació publicada en el butlletí que estigueu consultant. La resta els ocultarà. Cada punt inclou els següents elements: 

 • Títol: enunciat de les disposicions, acords, resolucions, convenis o informacions. 

 • Resum: detall del contingut que publica. 

 • Documents adjunts: algunes informacions poden mostrar fitxers adjunts just després del resum. Fixeu-vos que és un enllaç directe perquè el pugueu consultar o descarregar en el vostre equip. 

A més, al llarg del butlletí, podeu trobar icones com la marcada en roig en la imatge de sota per tornar directament al començament del document, és a dir, al sumari amb l'índex.

Heu de tenir present que si desitgeu imprimir el contingut d'un butlletí, podeu polsar Imprimir des del menú del vostre navegador. Es presentarà com si fora un document en format pdf.

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb Secretaria General

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible. 

Glossari

 • Acord. Decisió aprovada per un dels òrgans de govern de l'UJI. 

 • Conveni. Acord de caràcter institucional entre l'UJI i un o altres entitats que conté uns pactes en relació a una matèria o un assumpte determinat. 

 • Disposició. Conjunt de normes i regles de conducta de caràcter general, que estableixen els òrgans que tenen la potestat normativa.

 • Normativa. Conjunt de normes aprovades pels òrgans de govern de l'UJI.

 • Resolució. Decisió sobre un assumpte que prenen el rectorat o els vicerectorats mitjançant un acte administratiu i que sol finalitzar un procediment administratiu.

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.