Configuració i gestió de sol·licituds del SGDE | Administradors

 

Què és configuració i gestió de sol·licituds del SGDE?

Configuració i gestió de sol·licituds del SGDE és una aplicació dirigida a diferents serveis de l’UJI per a elaborar múltiples formularis dirigits a l’estudiantat com per exemple apuntar-se a un curs formatiu.

Accés a l’aplicació

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Gestió de sol·licituds del SGDE > Sol·licituds al SGDE.

Podeu accedir directament a través de l’enllaç següent: https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23162

Qui pot utilitzar configuració i gestió de sol·licituds del SGDE?

Aquesta aplicació pot ser utilitzada pel personal dels diferets serveis autoritzats que necessiten crear i/o gestionar una sol·licitud d’aquest servei. Per a obtindre autorització a l’ús del gestor de sol·licituds cal que us dirigiu al CAU.

La pàgina d’inici de configuració i gestió de sol·licituds del SGDE

Quan accediu a l’aplicació, la primera pantalla que apareix és com la següent:

Página d’inici gestió de sol·licituds del SGDE per a administradors

Com podeu veure en la imatge superior, en la primera pantalla teniu disponibles diferents apartats:

 • Gestionar sol·licituds: per a gestionar les sol·licituds fetes per l’estudiantat.

 • Sol·licituds al SGDE: per a crear una nova sol·licitud.

 • Gestionar dades mestres: pàgina des d’on es creen els tipus de sol·licitud, s’autoritza els accessos als usuaris, etc.

Per a obtindre més informació sobre el Maneig de la pàgina d'inici consulteu el document Elements comuns de les aplicacions.

A continuació, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que permet fer l'aplicació. 

Com es crea un nou tipus de sol·licitud?

Per a iniciar el procediment de creació d'una nova sol·licitud, com a administradors de formularis, cal que feu clic en Gestionar dades mestres de la pantalla anterior. A continuació, es desplegarà una pantalla com la següent des d’on podeu configurar les característiques i paràmetres de la petició amb diferents apartats:

 • Tipus: definir el tipus de formularis

 • Curs: definir el curs actiu de tots els formularis

 • Administradors: definir què persones tindran accés al gestor com a sol·licitants o administradors.

 • Administradors tipus: definir a què tipus de sol·licitud té accés una persona com a gestora.

 • Agrupacions: associar tipus de sol·licituds a agrupacions.

 • Estat: definir el conjunt d’estats en els quals podran estar les sol·licituds.

 • Atributs: definir les dades que s'associen a les sol·licituds.

 • Documents: definir quina documentació deu aportar el sol·licitant.

 • Traducció del text: traduir els diversos camps del formulari en català, castellà i anglés.

 • Pantalles: aquest és un apartat únicament per a programadors. No heu de fer-hi res.

 • Permisos: espai per a atorgar permisos a determinades persones per a accedir a sol·licituds concretes.

Página d’inici per a la creació d’una sol·licitud

Definir el curs académic de la sol·licitud

Per a definir el curs acadèmic al qual va associada la sol·licitud, heu de fer clic al botó Activar que apareix al costat de l’any. Si voleu desactivar-ho, polseu a la creu que apareix en vermell.

En cas de voler crear un nou curs acadèmic, polseu en el signe de la suma en verd per afegir-ho.

Definir quins usuaris tenen accés al gestor

Des d’aquesta pàgina, podeu definir quins usuaris tindran accés al gestor del formulari com a:

 • Administradors: la persona usuària podrà accedir a la part de configuració general.

 • SLT (Servei de Llengües i terminologia): l’usuari o usuària tindrà permisos per a traduir els textos dels formularis en valencià, castellà i anglés.

Per a donar accés a un usuari o usuarià com a administrador o SLT, heu de fer clic en la icona del llapis que apareix al costat del seu nom. A continuació, es desplegarà una pantalla com la imatge inferior. A continuació, heu de seleccionar en la pestanya Si o No baix de les opcions d'Administrador i SLT (Servei de Llengües i Terminología), segons el permís que vulgueu que tinga per accedir al formulari. Finalment, feu clic a Guardar.

Per a eliminar a la persona usuària del llistat d’Administradors, simplement feu clic a la creu de color vermell.

Si voleu afegir a una nova persona usuària al llistat, cal que aneu al final de la pàgina Administradors i afegiu l’Id o nom d'usuari de la persona en la casella en blanc i feu clic en Afegir perquè automàticament aparega al llistat d’usuaris.

Definir els accesos a les sol·licituds

Des de l’apartat Administradors-tipus podeu definir a quin tipus de sol·licitud tindran accés les persones com a gestores que, anteriorment, haureu afegit en l’apartat Definir quins usuaris tenen accès al gestor.

Les persones que apareixen indicades amb una N en l’apartat Admin, no tenen accès a la sol·licitud, en canvi, aquelles amb la S, sí en tenen.

Quan feu clic en la icona del llapis que apareix al costat de la persona indicada com a administradora amb una S, es desplegaran totes les sol·licituds a les quals te accès.

Per a donar algun tipus d’accés als usuaris que apareixen amb una N, podeu fer clic a la icona del llapis que hi ha al costat del nom.

A continuació, heu de fer clic al signe de la suma en verd de l’apartat Usuaris i tipus i es desplegaran dues pestanyes:

 • Donar accés a gestionar el tipus: podeu triar el tipus de sol·licitud al qual tindrà accés la persona usuària fent clin en la pestanya i seleccionar una de les opcions.

 • Pot editar: podeu indicar amb o No si doneu permís o no perquè la persona usuària edite informació de la sol·licitud.

Finalment, feu clic a Guardar.

Definir agrupacions de la sol·licitud

Aquest apartat és perquè associeu el tipus de sol·licituds a unitats/agrupacions com poden ser: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, l’Escola de Doctorat, Oficina de Relacions Internacionals, etc.

Per a incloure una nova unitat, heu de fer clic al signe de la suma verd i, a continuació veureu que apareixerà en la graella Agrupacions.

Per editar la nova agrupació o qualsevol de les ja creades, cal fer clic al llapis del costat i es desplegaran uns camps que cal emplenar:

 • Nom CA: nom de l’agrupació en català.

 • Nom ES: nom de l’agrupació en castellà.

 • Nom UK: nom de l’agrupació en anglés.

 • Ordre: especifiqueu en quin ordre apareixeran els llistats.

Finalment feu clic en el botó Guardar.

Definir els estats de la sol·licitud

Des de l'apartat Estat podeu definir els estats pels quals passarà la sol·licitud. Per a crear un estat nou, heu de fer clic al signe de la suma verd.

Seguidament, al final de la pàgina, heu d’omplir el camp Nom de l’estat i polsar el botó Afegir. Veureu que el nou estat s’haurà afegit directament al final.

Per a completar-lo o editar qualsevol estat ja creat, heu de fer clic a la icona del llapis que apareix al costat.

A continuació, haureu d’emplenar els següents camps:

 • Nom CA: nom de l’estat en català.

 • Nom ES: nom de l’estat en castellà

 • Nom UK: nom de l’estat en anglés

 • Desistir: definir si, quan la sol·licitud arribe a aquest mateix estat, la persona sol·licitant podrà abandonar o no la petició.

 • Generar taxa: establir si aquest estat genere o no un rebut.

 • Subsanar documents: indicar que quan la sol·licitud arribe a aquest estat, la persona sol·licitant tindrà accés o no a corregir o aportar documentació nova.

Finalment, polseu el botó Guardar.

Definir els atributs de la sol·licitud

Per a crear un nou atribut, tipus de dada que es recull en una sol·licitud, feu clic en el signe de la suma verd i feu scroll fins al final de la pàgina.

Seguidament, heu d’omplir el camp Afegir un atribut amb el nom i fer clic en el botó Afegir. Veureu que el nou estat s’haurà incorporat directament al final.

Per a completar-lo o editar qualsevol atribut ja creat, heu de fer clic a la icona del llapis que apareix al costat.

A continuació, haureu d’emplenar els següents camps:

 • Nom CA: nom de l'atribut en català.

 • Nom ES: nom de l’atribut en castellà.

 • Nom UK: nom de l’atribut en anglés.

 • Tipus: seleccionar el tipus de document. Si és de text, número, data, llistat de valors, etc.

 • Múltiple: indicar si, dins d’un mateix atribut, podreu tindre valors agrupats o no.

 • Valors a mostrar: indicar el nombre de atributs que es vol mostrar en cas de ser múltiple.

 • Tag html: camp d’identificació que fa referencia a l’atribut. Aquest és un camp que no heu de modificar.

 • Ample: definir la mida del camp de l’atribut.

 • Es pot modificar en la gestió?: indiqueu si doneu permís o no perquè la persona que gestiona la sol·licitud pga modificar l’atribut.

Finalment, polseu el botó Guardar.

Quan un atribut és múltiple, al costat apareixerà un enllaç amb la paraula Múltiple al qual podeu accedir fent clic directament. Així, hi podreu configurar les seues opcions.

Veureu que es desplegarà l’apartat Opcions dels atributs múltiples, des d’on podreu incloure els valors necessaris fent clic al signe de la suma verd i emplenant les següents dades:

 • Ordre: podeu definir l’ordre en què apareixeran els llistats.

 • Nom CA: nom de l'atribut en català.

 • Nom ES: nom de l'atribut en castellà.

 • Nom UK: nom de l'atribut en anglés.

 • Ample: definir la mida que ocuparà el camp de l’atribut.

 • Modifica sol·licitant: indiqueu si doneu permís o no a perquè la persona sol·licitant el modifique.

 • Obligatori: si és o no obligatori que la persona sol·licitant facilite la informació.

Finalment, polseu el botó Guardar.

Definir els documents de la sol·licitud

Des de la pantalla Documents podeu definir quina documentació ha d'aportar la persona sol·licitant en el formulari.

En cas que vulgueu afegir un nou document, heu de fer clic al signe de la suma verd i anar al final de la pàgina.

Seguidament, heu d’indicar el Nom del document i fer clic a Afegir. Veureu que el nou document s’haurà agregat directament al final.

Per a completar o editar qualsevol document ja creat, heu de fer clic a la icona del llapis que apareix al costat i emplenar les següents dades:

 • Nom CA: nom del document en català.

 • Nom ES: nom del document en castellà.

 • Nom UK: nom del document en anglés.

Per a finalitzar el procés, cal que polseu el botó Guardar.

Definir la traducció del text de la sol·licitud

Des de l’apartat traducció del text, les persones usuàries amb permís SLT (Servei de Llengües i Terminologia) poden traduir els diversos camps en català, castellà i anglés fent clic al llapis al costat del nom.

Per a completar-ho, heu de fer clic a la icona del llapis que apareix al costat i emplenar les següents dades:

 • Nom CA: nom en català.

 • Nom ES: nom en castellà.

 • Nom UK: nom en anglés.

Finalment feu clic en el botó Guardar.

Definir el tipus de sol·licitud

Dins de l’apartat general de Tipus, apareix la pestanya Tipus des d’on heu de seleccionar el tipus de sol·licitud que es vol crear al servei en concret.

Configurar el tipus

Des de la pestanya tipus, podeu veure els tipus de sol·licituds ja creades i filtrar-les pel Nom del formulari o pel servei o unitat al qual va dirigit en l’apartat Mostrar agrupacions.

A continuació, feu scroll a la pàgina i indiqueu el nom del tipus de sol·licitud en Nom del procediment i feu clic en el botó Afegir.

Com podreu comprovar, el nou tipus de sol·licitud apareixerà a final de la graella. Per a completar-ho cal que feu clic en la icona del llápis.

Aleshores, heu d’emplenar la següent informació:

 • Nom CA: nom de la sol·licitud en català.

 • Nom ES: nom de la sol·licitud en castellà.

 • Nom UK: nom de la sol·licitud en anglés.

 • Enviar còpia oculta de correu a: podeu incloure una adreça de correu electrònic que rebrà una còpia de totes les sol·licituds que s’emeten.

 • Actiu: assenyaleu si el tipus de sol·licitud està actiu o no. En cas que marqueu no actiu, la sol·licitud no apareixerà en el llistat que es mostra a les persones sol·licitants.

 • Data inici: data a partir de la qual es podrà realitzar la sol·licitud.

 • Data fi: data que indica fins quan estarà disponible la sol·licitud.

 • Ordre: indicar la posició que ocuparà en el llistat de sol·licituds.

 • Paga taxa: especifiqueu si voleu que, en algun moment de la sol·licitud, es genere un rebut.

 • Taxa codi rebut: en cas que es genere un rebut, rebreu el codi des de la gestió de rebuts.

 • Taxa codi concepte del rebut: en cas que es genere un rebut, heu d'incloure el codi obtingut en una aplicació externa.

 • Generar rebut automàticament: en cas de marcar amb un , el rebut que es genere no requereix la intervenció manual de la persona que gestiona la sol·licitud, ho farà automàticament.

 • Import taxa: indiqueu el preu de la taxa.

 • Import taxa llista: només l’indiqueu en cas d’haver d’activar de forma manual una taxa concreta en funció de la situació personal de l’usuari o usuària. És el cas, per exemple, d’una família nombrosa.

 • Assumpte registre: especifiqueu el codi d’entrada per registre que es genera.

 • Text registre ‘'Expone'' CA: text en català per a indicar què s'exposa en cas de crear un assumpte de registre.

 • Text registre ‘'Expone'' ES: text en castellà per a indicar què s'exposa en cas de crear un assumpte de registre.

 • Text registre ‘'Expone'' UK: text en anglés per a indicar què s'exposa en cas de crear un assumpte de registre.

 • Text registre “Solicita” CA: text en català on indicar què es sol·licita en cas de crear un assumpte de registre.

 • Text registre “Solicita” ES: text en castellà on indicar què es sol·licita en cas de crear un assumpte de registre.

 • Text registre “Solicita” UK: text en anglés on indicar què es sol·licita en cas de crear un assumpte de registre.

 • Sols pot accedir: camp per a indicar el nom d’usuari de la persona o persones que podran accedir-hi.

 • Agrupació: especifiqueu l’agrupació en què ha d’estar. Per a més informació consulteu l’apartat Definir agrupació.

 • Dies per a tancar: indiqueu el període de temps en el qual estarà oberta la sol·licitud.

 • Idioma: seleccioneu l’idioma del text de la sol·licitud (castellà, català o anglés). En cas de seleccionar l’opció No té cap idioma obligatori la persona usuària podrà indicar l’idioma preferent des de la pròpia pantalla.

 • Notificar a: introduïu un llistat de correus perquè reben una notificació cada vegada que una sol·licitud canvia d'estat.

 • Utilitzar camp Altres amb etiqueta: permet utilitzar el camp genèric Altres per a demanar informació extra en alguns contextos com la declaració d'equivalència de la nota mitjana dels estudis cursats.

 • Mostrar estudi: indiqueu si vol o no mostrar l'etiqueta d'estudi en el moment de la gestió de les sol·licituds.

 • Condició per a vore sol·licituds: indiqueu una condició que es pot programar per a determinar minuciosament quines persones poden veure certes dades.

Recordeu que cal que polseu el botó Guardar per registrar les dades.

Configurar el tipus d’estat

Des de l’apartat tipus d’estat, podeu definir els diferents estats pels quals passarà una sol·licitud i les seues transicions.

Per a començar, heu de seleccionar el tipus de sol·licitud per a la qual es vol crear els estats en l’apartat Triar un tipus.

Podeu afegir un nou estat fent clic al signe de la suma verd.

A continuació, podreu triar els estats que estiguen configurats en la pestanya Estat. Recordeu que heu de polsar Afegir cada vegada. Per saber com crear un estat consulteu el punt Definir els estats de la sol·licitud.

 

Per a completar un estat, feu clic a la icona del llapis i emplenar els següents camps d’informació:

 • Id: predefinit

 • Nom CA:pPredefinit

 • Ordre: indiqueu una xifra per a definir en quin ordre apareixerà l’estat respecte a la resta. L’estat inicial deurà aparèixer en primera posició.

 • Permet desistir: indiqueu si es permet o no desistir la sol·licitud a la persona sol·licitant.

 • Permet modificar: si es permet o no modificar les dades que ha introduït la persona usuari en aquest estat.

 • Transita al desistir: si es permet o no passar automàticament la sol·licitud a un determinat estat en el moment que el sol·licitant li done a desistir.

 • És un estat final: indicar si és o no un estat que finalitze la sol·licitud perquè, automàticament, en un parell de dies es tanque i no aparega com a pendent.

Per a finalitzar, polseu a Guardar.

Configurar les transicions

Cal incloure transiciones entre una fase i una altra.

Des del primer estat que es defineix en una sol·licitud, normalment inici de la sol·licitud, només pot partir cap a una transició, com per exemple sol·licitud completada.

Per a començar el procediment, feu clic a Transaccions i trieu l’estat al qual voleu fer la transició en l’apartat Afegir transició. Feu clic a Afegir per a finalitzar.

A continuació es desplegarà una pantalla per a configurar les transicions des de l’estat seleccionat:

 • Procediment a executar (pre): definir el procediment a realitzar prèviament a la transició d’estat.

 • Correu de notificació al passar a l’estat CA-ES-UK: incloure el missatge que rebrà la persona sol·licitant en cas d'haber seleccionat l’opció de notificar transició d’estat en català, castellà i anglés.

 • Procediment a executar (post): definir el procediment a realitzar una vegada s’arribe a l’estat final.

 • Enviar correu: configurar si voleu o no enviar un correu personalitzat a la persona sol·licitant al transicionar d’estat.

 • Notificar transició d’estat a: incloure el correu electrònic d'aquelles persones a les quals voleu notificar al passar d’estat.

 • Text de notificació de transició: afegir el text del missatge que rebran les persones que rebran la notificació quan canvia d’estat.

Recorda indicar amb un Si la pestanya de Notificar transició d’estat perquè és faça operatiu i polsar Guardar per a registrar les dades.

Per a visualitzar les transicions que heu creat d’una manera més clara, podeu fer clic en Mostrar diagrama, i a continuació, es desplegarà un esquema amb la lògica de les transicions creades, com el de l’exemple de baix:

Configurar tipus d’atributs

Des de l'apartat tipus d’atributs podeu definir la informació que es demanarà a la persona sol·licitant.

Per a començar, heu de seleccionar la sol·licitud que voleu configurar en Triar un tipus.

A continuació, per a incloure un atribut, feu clic a la icona de la suma verda i trieu els atributs que vulgueu. Per saber com crear atributs, consulteu l’apartat Definir els atributs de la sol·licitud.

Per a configurar un atribut, cal que feu clic al llapis de la dreta i que empleneu els següents camps:

 • Ordre: ordre numèric en el qual apareixerà l’atribut en la pantalla de sol·licituds. Quan menor siga el número, apareixerà primer.

 • Obligatori: definir si és un camp obligatori o no. En cas d'indicar que , no es podrà avançar fins que no es facilite la informació.

 • Consulta: definir una consulta SQL per a recuperar les dades.

 • Consulta recuperar: traduir el codi que es guarda internament a un valor que puga llegir després.

 • Repeticions: indica el nombre de valors, com a màxim, pot adquirir un atribut donat.

 • Obsolet: activeu o No en funció de si voleu o no que aparega en la sol·licitud. Important no esborrar-ho peque hi hauran altres sol·licituds que encara facen ús de l’atribut.

 • Mostrar en llista: marcar si es vol o no que l’atribut aparega en la llista de les persones que gestionen les sol·licituds.

 • Mostrar a l’usuari/usuària: marcar si es vol o no mostrar l’atribut a la persona sol·licitant.

Per a finalitzar, feu clic a Guardar.

 

Configurar tipus de documents

Des de la pantalla tipus de documents, podeu seleccionar la documentació que es demanarà al sol·licitant en una sol·licitud concreta. Per a saber com crear els tipus de documents, consulteu l’apartat Definir els tipus de documents de la sol·licitud.

Primer, trieu el tipus de sol·licitud des de l’apartat Triar un tipus.

A continuació, per a incloure un document, feu clic al símbol de la suma verd i seleccioneu els tipus de documents del llistat que es desplega. Després, feu clic a la icona del llapis que apareix a la dreta i empleneu la següent informació per a configurar-ho:

 • Ordre: ordre numèric en el qual apareixerà el document en la pantalla de sol·licituds. Quan menor siga el número, apareixerà primer.

 • Obligatori: indiqueu si és obligatori o no entregar el document.

 • Mínim: especifiqueu el nombre mínim de documents a presentar.

 • Màxim: indiqueu el nombre màxim de documents a presentar.

 • Condició: programar en quines condicions demaneu el document. Aquest camp es configura des de l’UADTI.

Per a finalitzar, feu clic a Guardar.

 

Configurar les eines

Des de l'apartat configurar eines, podeu configurar els enllaços perquè les persones que gestionen la sol·licitud tinguen accés a determinada informació que es troba en altres pantalles, de forma més còmoda.

Primer, trieu el tipus de sol·licitud des de l’apartat Triar un tipus.

A continuació, per a incloure una eina, feu clic al signe de la suma verd i seleccioneu els tipus d'eines del llistat que es desplega. Per a finalitzar, feu clic a Afegir.

Configurar el tipus de text

Per a configurar el tipus de text, primer, trieu el tipus de sol·licitud des de l’apartat Triar un tipus.

A continuació, feu clic al símbol de la suma verd per a incloure el text que posteriorment apareixerà en les pantalles de la sol·licitud en català, castellà i anglés.

Per a finalitzar, feu clic a Guardar.

Configurar el tipus de pantalla

Des de l'apartat configurar el tipus de pantalla podeu definir les pantalles per les quals passarà la persona sol·licitant quan es trobe en l’inici de tramitació.

Per a incloure una pantalla, feu clic al signe de la suma verd i seleccioneu els tipus de pantalles del llistat que es desplega. Per a finalitzar, feu clic a Afegir. Després, feu clic a la icona del llapis que apareix a la dreta i empleneu la informació per a configurar-la.

En l'opció de pantalla Text apareixeran els textos que prèviament haureu definit en l’anterior apartat Configurar el tipus de text.

Recordeu que per a registrar les dades cal que polseu el botó Guardar.

Configurar tipus d’autoritzacions

Des de la pantalla configurar tipus d’autoritzacions podeu comprovar i definir quines persones tenen accés a una sol·licitud concreta.

Per a consultar-ho, heu de seleccionar la sol·licitud en Triar un tipus, i seguidament, apareixeran les persones que tenen accés dividides en:

 • Afegits manualment: una persona (apareix el nom a la columna de la dreta) ha afegit directament a una altra (Nom en la columna de l'esquerra) perquè puga accedir-hi.

Si en la columna Permiteix edició està assenyalada amb una S, significa que la persona té permis per a editar la informació de la sol·licitud.

Per a afegir una nova persona, heu de fer clic al símbol de la suma verd i incloure el seu nom i indicar si se li vol atorgar permís per a editar o no. En cas de voler eliminar alguna persona del llistat, feu clic en l’aspa de color roig.

 • Afegits automàticament: persones que necessiten tindre accés per a realitzar eines de programació afegides mitjançant un procés automàtic.

 

Com es gestiona una sol·licitud?

Per a accedir a la gestió d’una sol·licitud, cal que feu clic a l’apartat Gestionar sol·licituds de la pantalla d'inici.

Aplicar filtres a les sol·licituds

A continuació, podeu aplicar diferents filtres perquè us apareguen unes sol·licituds concretes:

 • Triar un any: seleccionar un any concret o filtrar per un període de temps determinat en des de i fins a.

 • Data: filtrar per sol·licituds creades en una data concreta.

 • Mostrar sol·licituds: seleccionar una opció perquè apareguen les sol·licituds Obertes, Tancades o Totes.

 • Buscar NIF: indicar el NIF d’una persona en particular.

 • Id sol·licitud: indicar el codi d’una sol·licitud en particular.

 • Contingut: busca dins de les dades que introdueix el sol·licitant.

 • Filtrar tipus: per una paraula clau en el contingut.

 • Triar un tipus: seleccionar del llistat que es desplega al fer clic en la fletxa el tipus de sol·licitud. Per a crear tipus de sol·licituds, consulteu l’apartat Configurar el tipus.

 • Triar un estat: seleccionar l’estat en què es troba la sol·licitud. Per a crear estats, consulteu l’apartat Configurar el tipus d’estat.

 • Ordenar sol·licituds: indicar l’ordre en el qual voleu que es mostren les sol·licituds, Primer les més velles o Primer les més noves.

Una vegada heu aplicat els filtres, us apareixeran les sol·licituds amb aquests requisits.

Revisar una sol·licitud

Per a revisar una sol·licitud, cal que feu clic a la icona del llapis del costat. A continuació, es desplegaran les següents dades:

 • Dades personals: facilitades per la persona sol·licitant.

 • Atributs de la sol·licitud: per conèixer com crear atributs consulta l’apartat Definir els atributs de la sol·licitud.

 • Eines: els enllaços configurats per a la sol·licitud amb l’objectiu d'obtindre informació. Consulteu l’apartat Configurar les eines per a crear-les.

 • Documents adjuntats per l’usuari: els tipus de documents de la persona i comprovar si estan validats o no. Podeu revisar-los fent clic a Descarregar. Per conèixer com definir els tipus de documents sol·licitats, consulteu l’apartat Configurar tipus de documents.

 • Estats: els diferents estats pels quals ha passat la sol·licitud junt amb la data i observacions. Si voleu saber com crear estats aneu a l’apartat Configurar el tipus d’estat.

 • Missatges enviats: els diferents missatges que ha rebut l’usuari durant les transicions del formulari i la data.

 

Una vegada heu revisat totes les dades anteriors, heu de triar la fase a la qual passarà la sol·licitud, incloure Observacions si cal i fer clic en Passar a la fase per a finalitzar l’acció.

En cas vulgueu desfer la fase que acabeu de seleccionar, polseu en Anul·lar l'última transició.

Si l’usuari encara té pendent de validar alguns documents, us apareixeran en l’apartat Gestionar documents a validar. Des d’ací heu de validar els documents que haureu descarregat en l’apartat Documents adjuntats per l’usuari si estan correctes.

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb el CAU (Centre d'Atenció a Usuaris). Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es.

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

 • Atribut: dades associades a la sol·licitud.

 • Eina: enllaços que poden estar configurats per a una sol·licitud concreta perquè les persones que gestionen la sol·licitud tinguen accés a determinada informació que es troba en altres pantalles.

 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.