Cercador de convenis

Què és el Cercador de convenis?

Eina informàtica per buscar convenis de col·laboració, protocols d'actuació i addendes que signa l'UJI amb altres entitats.

Accés a l'aplicació

Al Cercador de convenis podeu accedir a través del portal web de l'UJI www.uji.es seguint aquesta ruta: Transparència > Informació institucional > Relacions institucionals > Cercador de convenis de l'UJI amb entitats (com podeu veure en la imatge de sota).

També hi podeu entrar directament des del següent enllaç http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji05710 

Accés al Cercador de convenis
Accés al Cercador de convenis

Qui pot utilitzar el Cercador de convenis?

Qualsevol persona que necessite o vulga consultar un conveni o protocol signat per l'UJI pot accedir i utilitzar el cercador de convenis. 

La pàgina d'inici del Cercador de convenis

Quan accediu al Cercador de convenis la pàgina d'inici es presenta de la següent manera: 

Pàgina d'inici del cercador de convenis
Pàgina d'inici del cercador de convenis

Com podeu comprovar en la imatge superior, en la primera pantalla apareix el formulari amb tots els filtres i criteris de cerca, com s'explicarà en el punt següent del Manual. 

Com es fa una cerca? 

Com s'ha mencionat, a través d'aquesta aplicació podeu cercar convenis, protocols i addendes que haja signat l'UJI amb altres entitats o empreses. Heu de tenir en compte que tots els convenis que es troben en fase d'aprovació i que, per tant, encara no s'han signat no es mostraran en el cercador. Podeu triar els següents criteris de cerca: 

 • Tipus de cerca: per defecte apareixen totes les opcions marcades, però podeu limitar la cerca a Convenis, Protocols, Addendes o Convenis de col·laboració empresarial

 • Nom: paraula o grups de paraules de la descripció del conveni. 

 • Òrgan proposant: servei, unitat o departament de l'UJI que proposa el conveni. 

 • Òrgan responsable: òrgan de la Universitat que ha signat el conveni o protocol. Podeu acotar la cerca per un dels òrgans de govern responsable de la signatura del conveni. 

 • Data signatura: podeu limitar la cerca per un període de temps determinat.  

 • Paraules clau: seleccioneu la paraula clau que estiga associada al conveni. Podeu fer una combinació de paraules a través del camp Unió (Y/O). 

 • Contingut: paraules que consten en la descripció del conveni.

 • Tipus de conveni: podeu triar pel tipus de conveni que s'ha signat: 

  • Acords de donació 

  • Contractes de patrocini

  • Conveni de creació de Càtedra/Aula

  • Conveni de col·laboració

  • Conveni de col·laboració empresarial

  • Conveni de cotutela

  • Cooperació 

  • Específic

  • Institucional

  • Intercanvi

  • Marc

 • Àmbit: per àmbit d'actuació del conveni (Autonòmic, Estatal, Internacional, Local o Provincial). 

 • País: seleccioneu el país d'afectació del conveni. 

 • Tipus institució: podeu triar el tipus d'institució amb la qual signa el conveni l'UJI:

  • Privada lucre: amb una entitat privada amb ànim de lucre. 

  • Privada S/Lucre: amb una entitat privada sense ànim de lucre. 

  • Pública: amb una institució pública

  • Universitat: amb una altra universitat. 

 • Institucions: podeu cercar els convenis signats per l'UJI amb una entitat o institució concreta. 

 • Finalitats: per l'objecte del conveni o protocol, com ara Activitat d'investigació, Intercanvi, Formació, Pràctiques en empresa, Activitats culturals, Subvenció econòmica, Infraestructura, Donació o Altres

Un volta hàgeu especificat els criteris de cerca, heu de polsar el botó de la fletxa, marcat de roig en la imatge de sota. Si necessiteu netejar els camps de cerca, podeu polsar Nova recerca. A més, en aquesta pantalla també disposeu d'un enllaç a Documentació i informació sobre els models de convenis. 

A continuació, es mostrarà en una altra pantalla el resultat de la cerca que coincidisca amb els criteris que hàgeu especificat. Com podeu veure en l'exemple de sota, apareixen els resultats separats per blocs de convenis, protocols i addendes en unes taules amb les següents columnes d'informació: 

 • Entitats signants: descripció i detall del conveni, protocol o addenda. Consta el nom de la institució que ha signat el conveni amb l'UJI. 

 • Objecte: finalitat del conveni. 

 • Tipus: tipus de conveni. 

 • Àmbit: àmbit d'actuació. 

 • Data de signatura: dia en què s'ha signat el conveni.

 • Durada (anys): pot aparèixer la duració del conveni en anys.

 • Òrgan responsable: òrgan de la Universitat que ha signat el conveni. 

 • Òrgan proposant: òrgan, servei o departament de la unitat que proposa el conveni. 

 • Documents: en cas que incloga algun document, es mostra un enllaç directe per poder descarregar-lo i consultar-lo en el vostre equip. 

Podeu fer una nova cerca polsant sobre la icona de la fletxa per tornar a la pantalla anterior i introduir nous criteris. 

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI (UADTI)

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous, de 8.30 h a 19 h, i els divendres, de 9.30 h a 17 h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

 • Òrgan proposant. Òrgan que proposa la creació del conveni.

 • Òrgan responsable. Òrgan responsable de la signatura del conveni. S'encarrega de fer-ne un seguiment durant tot el procés mentre el conveni està vigent. 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.