Elecció d'ofertes de pràctiques de Mestre/a

Què és Elecció d’ofertes de pràctiques de Mestre/a?

És una eina informàtica perquè l’alumnat matriculat en el Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil o Primària puga fer la selecció de les pràctiques en centres educatius. L’aplicació permet consultar prèviament l’oferta de places i l’alumnat, per torns distribuïts en funció de la nota de l’expedient acadèmic, procedeix a seleccionar una de les places disponibles.

Accés a l’aplicació

L’aplicació es troba a la plataforma d’informació i gestió en línia  IGLU > Inserció professional i pràctiques > Pràctiques externes > Elecció de pràctiques de mestre/a. Podeu accedir-hi directament a través del següent enllaç https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23594.

Qui pot utilitzar Elecció d’ofertes de pràctiques de Mestre/a?

Aquesta eina informàtica està destinada a l’alumnat matriculat en els Graus en Mestre o Mestra d’Educació Infantil o Primària perquè puga seleccionar la plaça on realitzar les pràctiques vinculades a una assignatura de la titulació.

Com podeu consultar l’oferta de places de pràctiques?

És important que tingueu en compte que per poder accedir a l’aplicació i veure l’oferta de pràctiques d’una assignatura cal que estigueu matriculats prèviament.

Quan accediu a l’aplicació d’Elecció d’ofertes de pràctiques us apareixerà la vostra fitxa amb les següents dades:

  • Assignatura i Titulació en què esteu matriculats

  • Estat del vostre Certificat de delictes sexuals. Recordeu que durant la matrícula heu d’haver marcat la casella d’autorització perquè l’UJI puga comprovar que no teniu cap antecedent. Si no consta el certificat, no podreu seleccionar cap oferta. Podeu obtenir més informació en el manual https://universitatjaumei.atlassian.net/wiki/spaces/MANUJI/pages/5246782035.

  • Dia i hora del vostre Torn en què podreu seleccionar una oferta. Mentre no s’obri, s’indicarà com a Torn tancat, tal com podeu veure en la imatge de sota.

En la part superior de la pantalla disposeu d’un cercador per limitar les ofertes pel Nivell d’idioma. Podeu especificar de cadascun dels idiomes, si és necessari un nivell alt, baix, mitjà o si no se’n requereix cap. També disposeu d’un cercador lliure (Filtrar ofertes) on podeu buscar, per exemple, per municipi o centre educatiu.

Llistat d'ofertes de pràctiques
Llistat d’ofertes de pràctiques

En la part de sota apareix el llistat d’ofertes disponibles amb la informació de la Destinació i entre parèntesis la modalitat (si són presencials, si són presencials convertibles o de teletreball), del període d’Inici de les pràctiques, del tipus de Jornada i horari i els requisits lingüístics (si no n’hi ha cap, apareix un guionet). Si feu clic sobre l’Entitat o el número de l’Oferta s’obrirà una finestra, com la de sota, on podeu consultar la informació detallada de la plaça.

Finestra amb informació addicional de l'oferta
Informació addicional de l’oferta

I si polseu sobre el Domicili, s’obrirà una pantalla de Google Maps on es mostrarà la ubicació del centre educatiu.

Com seleccioneu una plaça per fer les pràctiques?

Cal que tingueu en compte que només podreu seleccionar una plaça quan el vostre torn estiga obert. Els torns es distribueixen en funció de la nota de l’expedient acadèmic de l’alumnat. Un cop estiga actiu, quan accediu a l’aplicació, apareixerà un missatge en la part superior de la pantalla informant-vos que encara no heu seleccionat cap oferta i que podeu consultar la taula d’ofertes disponibles. A més, apareix indicat el torn com a obert.

Per triar l’oferta que vulgueu, simplement heu de polsar Seleccionar. Heu de tenir present que a mesura que vagen entrant persones a l’aplicació amb el torn actiu aniran desapareixent ofertes. És convenient que aneu polsant Refrescar ofertes disponibles per tal que apareguen en pantalla les places que encara no han estat seleccionades.

Un cop hàgeu seleccionat una plaça, com podeu observar en l’exemple de sota, veureu un missatge en la part superior de la pantalla que indica l’oferta que heu escollit. Mentre el torn estiga obert, podeu eliminar la vostra tria i seleccionar-ne una altra. L’oferta seleccionada serà la que després s’assignarà de forma definitiva.

 

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de les eines en IGLU podeu de contactar amb el vostre coordinador/a de pràctiques o amb l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques mitjançant l'adreça electrònica practiquesexternes@uji.es

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema amb el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible. 

Glossari

  • Assignació. Moment en què es confirma la selecció de pràctiques i es converteix en definitiva.

  • Assignació nominativa. Assignació que es realitza quan l’alumnat per motius justificats de conciliació laboral o familiar només pot triar algunes ofertes determinades. Aleshores un comitè determina si se li assigna una plaça manualment abans del període de selecció o si se li assigna un torn preferent perquè puga elegir una oferta compatible a les seues circumstàncies.

  • Selecció. Moment en què l’alumnat tria l’oferta on realitzarà les pràctiques.

  • Torn. Dia i hora en què l’alumnat pot seleccionar les pràctiques. Durant un període de temps determinat, l’estudiant pot escollir en exclusivitat una oferta fins que entra el del següent torn. Els torns es fixen en funció de la nota de l’expedient acadèmic de l’alumnat.

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.