Plantilles Portal (UPO)

Què són les plantilles web?

Són el patró d'estil i format per presentar i visualitzar un contingut. N'hi ha de diversos tipus i, segons la plantilla que assigneu a un node, els continguts que tinga es mostraran d'una manera o d'una altra. Per defecte, quan s'afig un node, aquest hereta la plantilla del node pare, és a dir, del nivell immediatament superior al qual esteu treballant, però podeu triar-ne una altra. És important que sigueu conscients amb quin tipus de plantilla esteu treballant perquè això condicionarà la presentació dels continguts, ja que cadascuna té unes peculiaritats. Podeu consultar com Assignar una plantilla a una carpeta en el manual de funcionament de https://universitatjaumei.atlassian.net/wiki/spaces/MANUJI/pages/5228496818 i és convenient que tingueu en compte la Guia de formats d’imatges del portal UJI.

També també teniu disponible el document https://universitatjaumei.atlassian.net/wiki/spaces/MANUJI/pages/3741616439 per resoldre dubtes sobre els errors més habituals d’accessibilitat en el gestor del web corporatiu.

A més, cal que tingueu en compte que les plantilles incorporen, per defecte, la capçalera i el peu de pàgina del web corporatiu que són genèrics per a totes les pàgines del portal.

Plantilla Base

La plantilla Base és la més freqüent i utilitzada en la gestió i presentació de continguts del portal de l'UJI. Aquest tipus de plantilla ha de tenir almenys un recurs HTML que és el principal, però també pot incloure imatges, documents PDF o vídeos. Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera que ve predefinit amb els botons del menú principal, el logo de l’UJI i les icones de les xarxes socials i el peu de pàgina amb els continguts (sobre un fons de color blau) i la informació de contacte de l’UJI.

Per defecte, aquesta plantilla ve definida pel nivell 1. Així, es mostren les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat, però podeu ficar un nivell 0 perquè no mostre cap tipus de contingut relacionat. Cal que tingueu en compte que perquè es mostren les noves seccions predefinides de Vídeos i Notícies i els apartats de destacat i de cridar a l’acció caldrà que la plantilla tinga un nivell 2.

Visualització d'una pàgina que utiliza la plantilla base amb indicacions en roig dels apartats i seccions
Exemple plantilla Base

Contingut node principal

És el contingut que es visualitza en la part central de la pantalla. Cal que tingueu presents aquests elements:

 • Títol llarg: ha de contenir alguna paraula que faça referència al contingut o objectiu de la pàgina, ja que aquest títol serveix per a posicionar la pàgina en els cercadors d’internet.

 • Títol: també és convenient que l’inclogueu, encara que no es veja i coincidisca amb el Títol llarg. Tingueu present que és necessari si voleu que es veja en un altre node (pàgina) com a contingut relacionat. És convenient que tinga com a màxim 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Subtítol: s’aconsella que l'utilitzeu per a donar més informació.

 • Megabanner: teniu la possibilitat d'incloure un banner (tamany 2000x400) a la part superior, just per sota del Títol llarg i del Subtítol. Perquè es mostre heu de crear un node amb el nom /megabanneri afegir una imatge. Podeu introduir-ne una de sola fixa o diverses perquè es vegen de forma rotatòria. És convenient que la imatge que utilitzeu no tinga text per garantir que es veja bé en tots els formats i dispositius. Podeu posar-li un Títol i un Subtítol.

 • Contingut textual: espai pensat perquè escrigueu i expliqueu la informació que considereu. És important que feu referència a l’objectiu de la pàgina i que torneu a repetir alguna de les paraules clau per posicionar la pàgina en els cercadors.

 • Resum: encara que no es visualitze en aquesta pàgina es recomana que introduïu un resum del contingut incloent paraules clau, ja que també ajuda a posicionar-la en els cercadors.

 • Etiquetes: també s’aconsella que empleneu l’apartat d’Etiquetes amb paraules claus que identifiquen el contingut de la pàgina. Encara que no es vegen, ajuden a posicionar-la en els cercadors.

 • Imatge: aquesta plantilla permet inserir una foto (recomanable x400) que es visualitzarà a la part dreta de la pantalla. Si agregueu més d'una imatge, automàticament, es mostraran de forma rotatòria. Podeu aplicar un ordre en el camp Paràmetres del recurs. És convenient que totes les imatges tinguen la mateixa proporció i tamany.

 • Vídeo: si pugeu un vídeo, aquest prevaldrà sobre la imatge ocupant el seu lloc. Si necessiteu més informació, podeu consultar Afegir vídeo.

 • Documents PDF o Excel: també podeu agregar un document en format PDF o EXCEL, tant com a recurs binari (recurs relacionat) com a través d'un enllaç dins d'un recurs HTML. Per a més informació consulteu Afegir document pdf dins del manual https://universitatjaumei.atlassian.net/wiki/spaces/MANUJI/pages/5228496818. 

Destacat

Aquesta plantilla també contempla un apartat conegut com a /destacat/. Es tracta d'un nom de node reservat (URL), com ho són també el footer o el megabanner. En aquest cas, tot el contingut de la carpeta /destacat/ es mostra just per sota del contingut del node principal i, per defecte, fica el text en negreta Et pot interessar (tot i que es pot personalitzar ficant el Títol Català, Espanyol i Anglès en l’apartat Publicació de la pestanya Configuració). Dins del destacat es visualitza, en forma de llista, el Títol de tots els subnodes que tinga. Recordeu que perquè es visualitze aquest apartat, cal que la plantilla la configureu amb el nivell 2.

Contingut relacionat de subnodes

És la referència al contingut dels subnodes, que es visualitzarà just després del contingut textual del node principal. Recordeu que per tal que aquest contingut es veja ha d'estar marcada en la Configuració del node l'opció Mostrar com contingut relacionat (l'aplicació la marca per defecte) i ha de tenir emplenats aquests camps obligatòriament:

 • Títol: podeu utilitzar el mateix que el Títol llarg, tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Resum: escriviu el text que voleu que aparega al costat del Títol i la imatge de cada contingut relacionat. No hauria de superar els 144 caràcters amb espais inclosos i és convenient que incloga alguna paraula clau.

 • Imatge: si voleu que es mostre una imatge del contingut relacionat l’heu de nomenar index.jpg (nom reservat/URL). Penseu que si voleu que la imatge també es veja dins del contingut de la pàgina, heu de pujar-ne una altra amb un nom diferent, que no siga index.jpg (URL). 

Secció vídeos

La nova plantilla Base preveu una secció predefinida per mostrar un llistat de vídeos. Es visualitza tot just després del contingut relacionat dels subnodes. Perquè es pinte en el web, cal que creeu un node amb el nom /videos/ i dins introduïu com a mínim tres subnodes amb els vídeos que vulgueu visualitzar i amb l’ordre que vulgueu presentar-los, d’esquerra a dreta. Així, per exemple, el primer subnode es mostrarà en el marge esquerre, el segon al mig i el tercer a la dreta. A aquest apartat podeu posar-li un Títol.

Secció notícies

Aquesta també és una nova secció que contemplen les noves plantilles i que se situa just per sota de la dels vídeos. Com en el cas anterior, cal que creeu un node amb el nom reservat /noticies/ i dins poseu almenys tres subnodes amb les notícies que desitgeu que apareguen, tenint en compte l’ordre d’esquerra a dreta. Recordeu que han de tenir Títol, Resum i una foto de recurs amb el nom index.jpg. A la secció també li podeu introduir un Títol.

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure una informació a peu de pàgina, en la part inferior de la pantalla després del contingut relacionat i de les seccions de vídeos i notícies (si en té) i just damunt de l'origen (Informació proporcionada per...). Recordeu que perquè es mostre heu de crear un node amb el nom /footeri afegir un recurs HTML. 

Espai per cridar a l’acció

La nova plantilla Base suporta un nou apartat /accio/, que se situa per sobre del menú de la pàgina. Es tracta d’un nom de node reservat (URL) que visualitza la imatge que continga o un degradat, en cas que no n’hi haja cap. Obligatòriament cal que afegiu un recurs HTML amb els següents camps:

 • Títol llarg: és un camp opcional però s’aconsella que, si s’emplena, siga breu ja que, és un espai pensat per a cridar a l’acció.

 • Subtítol: aquest també és un camp opcional i, en aquest cas, també es recomana que siga breu.

 • Resum: també és opcional i s’aconsella, com en la resta de camps textuals, que no siga massa extens.

 • Títol curt: en aquest cas es presenta com un botó que va a l’enllaç destí del contingut, siga intern o extern.

 • Enllaç destí: cal que indiqueu obligatòriament l’adreça URL del contingut amb el qual voleu enllaçar. En cas que no el poseu, no es pintarà aquest apartat en la web.

Plantilla Base 2 columnes

Aquesta plantilla està pensada per a estructurar els continguts relacionats a través de dues columnes, que inclouen enllaços directes a altres pàgines relacionades. La plantilla s'organitza en dues parts: en la superior es manté l'estructura i característiques de la Plantilla Base i en la inferior es mostra, en dues columnes, el contingut relacionat dels subnodes. Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb els botons del menú principal i el peu de pàgina amb els continguts (sobre un fons de color blau) i la informació de contacte de l’UJI.

La plantilla Base 2 columnes ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. Si desitgeu que es mostren altres continguts com el destacat, l’espai de cridar a l’acció o les seccions de Notícies i Vídeos, haureu de canviar el nivell de la plantilla a 2 en la configuració del node.

Exemple de pàgina utilitza la plantilla base 2 columnas amb els apartats i seccions marcades en roig
Exemple plantilla Base 2 columnes

Contingut node principial

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs HTML amb almenys un Títol llarg (pot tenir també un Subtítol). A més, pot incorporar una imatge recurs (x400) o un vídeo. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base.

Contingut relacionat de subnodes

Just per sota del contingut del node principal i el destacat (si en té), es mostra el contingut dels subnodes a dues columnes. Aquest apartat utilitza, per defecte, com a encapçament el Títol llarg de la pàgina HTML, però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglès en la configuració de la Publicació del node principal. Recordeu que per tal que el contingut dels sunodes es veja, ha d'estar marcada en la Configuració l'opció Mostrar com contingut relacionat (l'aplicació la marca per defecte) i ha de tenir almenys un contingut HTML amb els següents elements:

 • Títol: podeu utilitzar el mateix que el Títol llarg, tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Resum: escriviu el text que voleu que aparega al costat del Títol i la imatge de cada contingut relacionat. No hauria de superar els 144 caràcters amb espais inclosos i és convenient que incloga alguna paraula clau.

 • Imatge: si voleu que es mostre una imatge del contingut relacionat l’heu de nomenar index.jpg (nom reservat/URL) i es recomana que siga amb un format 600x100 (encara que l’altura no siga de 100, la plantilla l’adaptarà automàticament). Penseu que si voleu que la imatge també es veja dins del contingut de la pàgina, heu de pujar-ne una altra amb un nom diferent, que no siga index.jpg (URL). 

Cal que tingueu en compte que el primer subnode que creeu es mostrarà en la columna de l'esquerra, el següent a la dreta i, així, successivament. 

Altres apartats

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure un megabanner per sota del Títol llarg i el Subtítol (si en té), l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal, un footer al peu de la pàgina, un espai per cridar a l’acció per sobre del menú de la pàgina i les seccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Base 3 columnes

Aquest tipus de plantilla és igual que la Base 2 columnes però utilitzant tres columnes, per estructurar els continguts relacionats. La plantilla s'organitza en dues parts: en la superior es manté l'estructura i característiques de la Plantilla Base i en la inferior es mostra, en tres columnes, el contingut relacionat dels subnodes. Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb els botons del menú principal i el peu de pàgina amb els continguts (sobre un fons de color blau) i la informació de contacte de l’UJI.

La plantilla Base 3 columnes ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. Si desitgeu que es mostren altres continguts com el destacat, l’espai per cridar a l’acció o les seccions de Notícies i Vídeos, haureu de canviar el nivell de la plantilla a 2 en la configuració del node.

Pàgina que utilitza la plantilla Base 3 columnas amb els apartats marcats en roig
Exemple de plantilla Base 3 columnes

Contingut node principial

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs HTML amb almenys un Títol llarg (pot tenir també un Subtítol). A més, pot incorporar una imatge recurs (600x400) o un vídeo. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base.

Contingut relacionat de subnodes

Just per sota del contingut del node principal i el destacat (si en té), es mostra el contingut dels subnodes a tres columnes. Aquest apartat utilitza, per defecte, com a encapçalament el Títol llarg de la pàgina HTML, però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglès en la configuració de la Publicació del node principal. Recordeu que per tal que el contingut dels sunodes es veja, ha d'estar marcada en la Configuració l'opció Mostrar com contingut relacionat (l'aplicació la marca per defecte) i ha de tenir almenys un contingut HTML amb els següents elements:

 • Títol: podeu utilitzar el mateix que el Títol llarg, tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Resum: escriviu el text que voleu que aparega al costat del Títol i la imatge de cada contingut relacionat. No hauria de superar els 144 caràcters amb espais inclosos i és convenient que incloga alguna paraula clau.

 • Imatge: si voleu que es mostre una imatge del contingut relacionat l’heu de nomenar index.jpg (nom reservat/URL). Recordeu que és convenient que totes tinguen la mateixa proporció i tamany. I penseu que si voleu que la imatge també es veja dins del contingut de la pàgina, heu de pujar-ne una altra amb un nom diferent, que no siga index.jpg (URL). 

Cal que tingueu en compte que el primer subnode (del primer nivell) que creeu es mostrarà en la columna de l'esquerra, el següent al mig i el tercer, a la dreta i, així, successivament. 

Altres apartats

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure un megabanner per sota del Títol llarg i el Subtítol (si en té), l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal, un footer al peu de la pàgina, un espai per cridar a l’acció per sobre del menú de la pàgina i les seccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Índex 2 nivells 

La plantilla Índex 2 nivells se sol utilitzar per a estructurar la informació en forma d'índex i incloure enllaços directes a altres pàgines relacionades. La part superior manté l'estructura i característiques de la plantilla Base i la inferior mostra, en forma d'índex, els continguts relacionats dels subnodes a dues columnes. Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb els botons del menú principal i el peu de pàgina amb els continguts (sobre un fons de color blau) i la informació de contacte de l’UJI.

El nivell de la plantilla Índex 2 nivells ha de ser, com a màxim, el 2 perquè mostre el contingut de les subcarpetes fins a dos nivells inferiors al node en què esteu treballant, tot i que també podeu utilitzar-ne només d'un nivell o inclús de 0.

Exemple de pàgina que utilitza la plantilla indice 2 niveles amb els apartats i seccions marcades en roig
Exemple plantilla Indice 2 niveles

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs HTML amb almenys un Títol llarg (pot tenir també un Subtítol). A més, pot incorporar una imatge recurs (600x400) o un vídeo. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base.

Contingut relacionat de subnodes

Just per sota del contingut del node principal i el destacat (si en té), es mostren els continguts dels subnodes del primer nivell distribuïts a dues columnes. Aquest apartat utilitza, per defecte, com a encapçalament el Títol llarg de la pàgina HTML, però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglès en la configuració de la Publicació del node principal. Recordeu que per tal que el contingut dels sunodes es veja ha d'estar marcada en la Configuració l'opció Mostrar com contingut relacionat (l'aplicació la marca per defecte) i ha de tenir almenys un contingut HTML amb els següents elements:

 • Títol: podeu utilitzar el mateix que el Títol llarg, tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Resum: escriviu el text que voleu que aparega al costat del Títol i la imatge de cada contingut relacionat. No hauria de superar els 144 caràcters amb espais inclosos i és convenient que incloga alguna paraula clau.

 • Imatge: si voleu que es mostre una imatge del contingut relacionat l’heu de nomenar index.jpg (nom reservat/URL) amb un format 600x150. Penseu que si voleu que la imatge també es veja dins del contingut de la pàgina, heu de pujar-ne una altra amb un nom diferent, que no siga index.jpg (URL). 

El primer subnode (del primer nivell) que creeu es mostrarà en la columna de l'esquerra i el següent a la dreta i, així, successivament. A més, mostrarà, en forma de llistat per punts, els subnodes de segon nivell que tinga visualitzant només el Títol.

Altres apartats

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure un megabanner per sota del Títol llarg i el Subtítol (si en té), l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal, un footer al peu de la pàgina, un espai per cridar a l’acció per sobre del menú de la pàgina i les seccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Índex 3 nivells

La plantilla Índex 3 nivells és com la plantilla Índex 2 nivells però suporta fins a 3 nivells, és a dir, que mostra el contingut de les subcarpetes fins a tres nivells inferiors al node en què us trobeu. Tot i això, també pot presentar menys nivells. Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb els botons del menú principal i el peu de pàgina amb els continguts (sobre un fons de color blau) i la informació de contacte de l’UJI.

La plantilla s'organitza en dues parts: una superior que manté l'estructura i característiques de la plantilla Base i una inferior que mostra, en forma d'índex a dues columnes, els continguts relacionats dels subnodes. 

Exemple de pàgina que utilitza la plantilla Indice 3 niveles amb els apartats marcats en roig
Exemple de plantilla Índex 3 nivells

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs HTML amb almenys un Títol llarg (pot tenir també un Subtítol). A més, pot incorporar una imatge recurs (600x400) o un vídeo. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base.

Contingut relacionat dels subnodes

Just per sota del contingut del node principal i el destacat (si en té), es mostren els continguts dels subnodes del primer nivell distribuïts a dues columnes. Aquest apartat utilitza, per defecte, com a encapçalament el Títol llarg de la pàgina HTML, però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglès en la configuració de la Publicació del node principal. Recordeu que per tal que el contingut dels sunodes es veja, ha d'estar marcada en la Configuració l'opció Mostrar com contingut relacionat (l'aplicació la marca per defecte) i ha de tenir almenys un contingut HTML amb els següents elements:

 • Títol: podeu utilitzar el mateix que el Títol llarg, tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Serveix com a referència al subnode, és a dir, l’enllaç al contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Resum: escriviu el text que voleu que aparega al costat del Títol i la imatge de cada contingut relacionat. No hauria de superar els 144 caràcters amb espais inclosos i és convenient que incloga alguna paraula clau.

 • Imatge: si voleu que es mostre una imatge del contingut relacionat l’heu de nomenar index.jpg (nom reservat/URL) i es recomana que siga amb un format 600x150. Penseu que si voleu que la imatge també es veja dins del contingut de la pàgina, heu de pujar-ne una altra amb un nom diferent, que no siga index.jpg (URL).

El primer subnode (del primer nivell) que creeu es mostrarà en la columna de l'esquerra i el següent a la dreta i, així, successivament.

Els subnodes del segon nivell es mostraran un baix de l’altre. Com amb el primer nivell, poden tenir Títol, Resum i Imatge (en aquest cas s’aconsella 600x400 i amb el nom index.jpg).

Els subnodes de tercer nivell es presenten en forma de llistat de punts i només mostren el Títol. En aquest nivell, encara que poseu imatges com a index.jpg no es visualitzaran.

Altres apartats

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure un megabanner per sota del Títol llarg i el Subtítol (si en té), l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal, un footer al peu de la pàgina, un espai per cridar a l’acció per sobre del menú de la pàgina i admet les seccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Índex 3 columnes

Aquest tipus de plantilla s'utilitza per a estructurar continguts relacionats a través de tres columnes que inclouen enllaços directes a altres pàgines relacionades. La plantilla s'organitza en dues parts diferenciades: una superior que manté l'estructura i característiques de la plantilla Base i una inferior que mostra, en tres columnes, els continguts relacionats dels subnodes.  Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb els botons del menú principal i el peu de pàgina amb els continguts (sobre un fons de color blau) i la informació de contacte de l’UJI.

La plantilla Índex 3 columnes ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. Si desitgeu que es mostren altres continguts com el destacat, l’espai per cridar a l’acció, el footer o les seccions de Vídeos i Notícies, haureu de canviar el nivell de la plantilla a 2 en la configuració del node. Aquesta plantilla també permet mostrar els títols dels subnodes de nivell 2, un darrera de l’altre separats per una barra vertical (|).

Exemple plantilla Indice 3 columnas
Exemple plantilla Índex 3 columnes

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs HTML amb almenys un Títol llarg (pot tenir també un Subtítol). A més, pot incorporar una imatge recurs (es recomana que siga 600x400) o un vídeo. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base.

Contingut relacionat dels subnodes

Just per sota del contingut del node principal i el destacat (si en té), es mostren el continguts dels subnodes del primer nivell distribuïts a tres columnes. Aquest apartat utilitza, per defecte, com a encapçament el Títol llarg de la pàgina HTML, però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglès en la configuració de la Publicació del node principal. Recordeu que per tal que el contingut dels sunodes es veja ha d'estar marcada en la Configuració l'opció Mostrar com contingut relacionat (l'aplicació la marca per defecte) i ha de tenir almenys un contingut HTML amb els següents elements:

 • Títol: podeu utilitzar el mateix que el Títol llarg , tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Serveix com a referència al subnode, és a dir, l’enllaç al contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Resum: escriviu el text que voleu que aparega al costat del Títol i la imatge de cada contingut relacionat. No hauria de superar els 144 caràcters amb espais inclosos i és convenient que incloga alguna paraula clau.

 • Imatge: si voleu que es mostre una imatge del contingut relacionat l’heu de nomenar index.jpg (nom reservat/URL) amb un format recomanable de 600x150. Penseu que si voleu que la imatge també es veja dins del contingut de la pàgina, heu de pujar-ne una altra amb un nom diferent, que no siga index.jpg (URL).

El primer subnode (del primer nivell) que creeu es mostrarà en la columna de l'esquerra, el següent al mig i el tercer, a la dreta i, així, successivament. 

A més, aquesta plantilla també mostra el Títol dels subnodes de nivell 2 (recordeu que heu de canviar el nivell de la plantilla a 2) just per sota del resum del node de nivell 1. Els visualitza separats per una barra vertical (|) i en l’ordre en què els hàgeu ficat.

Altres apartats

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure un megabanner per sota del Títol llarg i el Subtítol (si en té), l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal, un footer al peu de la pàgina, un espai per cridar a l’acció per sobre del menú de la pàgina i les seccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Índex Llistat

La plantilla Índex Llistat està pensada per a estructurar la informació en forma d'índex i incloure enllaços directes a altres pàgines relacionades. La part superior manté l'estructura i les característiques de la Plantilla Base i la inferior mostra, en forma d'índex, el Títol dels continguts relacionats dels subnodes. Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb els botons del menú principal i el peu de pàgina amb els continguts (sobre un fons de color blau) i la informació de contacte de l’UJI.

Aquesta plantilla ve definida, per defecte, amb el nivell 1 i, per tant, mostra el Títol de les subcarpetes de primer nivell com a contingut relacionat. Si desitgeu que visualitze els subnodes de segon nivell, el destacat, l’espai per cridar a l’acció o les seccions de Notícies i Vídeos, haureu de configurar el nivell 2 de la plantilla.

Exemple de pàgina que utilitza la plantilla Indice Listado amb els apartats i seccions marcades en roig
Exemple plantilla Índex Llistat

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs HTML amb almenys un Títol llarg (pot tenir també un Subtítol). A més, pot incorporar una imatge recurs (recomanable 600x400) o un vídeo. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base.

Contingut relacionat dels subnodes

Just per sota del contingut del node principal i el destacat (si en té), es mostra el Títol dels subnodes del primer nivell en forma de llistat i en l’ordre en què els hàgeu ficat. Aquest apartat utilitza, per defecte, com a encapçalament el Títol llarg de la pàgina HTML, però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglès en la configuració de la Publicació del node principal. Recordeu que per tal que el contingut dels sunodes es veja ha d'estar marcada en la Configuració l'opció Mostrar com contingut relacionat (l'aplicació la marca per defecte) i ha de tenir almenys un contingut HTML amb el Títol. Podeu utilitzar el mateix que el Títol llarg, tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia. En aquesta plantilla, no es veu cap altre element del contingut relacionat, ni el resum ni la imatge.

Els subnodes de segon nivell també mostren únicament el Títol en forma de llistat per punts i en l’ordre en què els hàgeu posat.

Altres apartats

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure un megabanner per sota del Títol llarg i el Subtítol (si en té), l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal, un footer al peu de la pàgina, un espai per cridar a l’acció per sobre del menú de la pàgina i les seccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Vídeo 2 notícies

La plantilla Vídeo 2 notícies presenta dues parts diferenciades: una superior que manté l'estructura i característiques de la plantilla Base i una inferior que mostra, amb unes peculiaritats concretes, els continguts relacionats dels subnodes. La plantilla ve definida amb el nivell 2 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes de fins a dos nivells per sota.  

Exemple plantilla Vídeo 2 notícies
Exemple plantilla Vídeo 2 notícies

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs HTML amb un Títol llarg. També pot incorporar un vídeo o una imatge i suporta un /megabanner/ i un /footer/. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. 

Contingut relacionat dels subnodes

Els continguts dels subnodes apareixen distribuïts en dues columnes en la part de sota de la pantalla: 

 • Esquerra: el primer subnode que creeu es mostrarà en la columna esquerra i ha de tenir, almenys, una pàgina HTML amb el títol Ciència UJI (el podeu personalitzar i posar l'enunciat que desitgeu). Aquest apartat està pensat per a mostrar el contingut d'un subnode amb un vídeo. Per tant, ha de contenir, almenys, un recurs HTML amb un Títol que faça d'enllaç a l'ampliació de la informació, un Resum i un vídeo. En cas que no tinga vídeo també pot mostrar una imatge, sempre que el nom siga index.jpg (URL). Heu de tenir present que encara que hi haja més continguts, en la pàgina web únicament es mostrarà un, seguint el disseny de la plantilla.     

 • Dreta: heu de crear un segon subnode amb el títol Notícies científiques (també el podeu personalitzar). Aquesta secció està dissenyada per a mostrar el contingut de dos subnodes. La plantilla permet incloure'n més però heu de tenir en compte que estèticament no quedarà bé perquè deixarà molt d'espai en blanc, sota la columna esquerra. Per tant, com a mínim, aquests subnodes han de tenir un recurs HTML (amb un Títol que faça d'enllaç a l'ampliació de la informació i un Resum) i una imatge amb el nom index.jpg (URL). En aquest cas, encara que incloga un vídeo, la plantilla no el visualitzarà. En aquest punt és important subratllar que l'aplicació, automàticament, comprova que les informacions que van en aquesta columna no estiguen en la columna esquerra per evitar duplicitats en una mateixa pàgina. Si detecta que la mateixa informació ja està a la columna esquerra, no el mostra i presenta el contingut d'un altre subnode.

Aquestes dues columnes estan sincronitzades, de manera, que els continguts que apareixen es renoven, de forma automàtica. Per a més informació consulteu Com se sincronitzen els continguts d'un node?

Altres apartats

Aquesta plantilla suporta l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal i el footer al peu de la pàgina. En canvi, no suporta ni el megabanner, ni l’espai per cridar a l’acció ni les sefccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Ciència TV

La plantilla Ciència TV té l'estructura de blog, de manera que les informacions o continguts s'ordenen, en principi, de forma cronològica. Ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. 

Cal que tingueu present que aquesta plantilla no suporta ni el megabanner, ni el footer, ni tampoc els apartats de destacat o de crida a l’acció ni les seccions de Vídeos i Notícies.

Exemple de plantilla Ciència TV
Exemple de plantilla Ciència TV

Cotingut node principal

Aquesta plantilla incorpora, per defecte, el títol que encapçala la pàgina Videoblog Ciència TV però es pot personalitzar. La nova versió d’aquesta plantilla, a més, presenta un cercador per text i/o data en la part superior de la pantalla. També preveu el paginat en la part de sorta, de manera que distribueix fins a 10 continguts per pàgina.

Contingut relacionat de subnodes

Aquesta plantilla està pensada per presentar el contingut dels subnodes a dues columnes i un darrera de l’altre. Per tant, aquests subnodes han de tenir almenys:

 • Un recurs HTML: amb un Títol que fa d'enllaç a l'ampliació de la informació i un Resum. Vegeu Títols de la publicació en Afegir pàgina HTML per tenir més informació. 

 • Un vídeo o una imatge: de forma preferent un vídeo i només mostrarà la imatge en cas que no tinga vídeo i sempre que el nom siga index.jpg (URL). Tant els vídeos com les imatges s'adapten al tamany del dispositiu. 

El sistema ordena els continguts automàticament a partir de la data de creació que s'ha fixat en la pestanya Continguts del recurs. Recordeu que la podeu modificar quan vulgueu. Convé subratllar, a més, que aquesta data, en cap cas, anul·la la resta de criteris de sincronització si els definiu. Per tant, si prèviament fixeu una prioritat, els continguts s'ordenaran tenint-ho en compte. Per a més informació vegeu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

Plantilla Videoblog 

Aquesta plantilla és molt similar a la de Ciència TV. També té l'estructura de blog, tot i que a diferència de la plantilla Ciència TV no incorpora un cercador. La plantilla Videoblog ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. Cal que tingueu present que aquesta plantilla no suporta ni el megabanner, ni el footer, ni el destacat, ni l’apartat de crida a l’acció ni les seccions de Vídeos i Notícies.

Exemple plantilla videoblog
Exemple plantilla Videoblog

Cotingut node principal

Aquesta plantilla incorpora, per defecte, el Títol Llarg que encapçala la pàgina i es pot personalitzar. Al contrari que la plantilla Ciència TV no inclou un cercador ni suporta la paginació.

Contingut relacionat de subnodes

Aquesta plantilla està pensada per presentar el contingut dels subnodes a dues columnes i un darrera de l’altre, d’esquerra a dreta. Per tant, aquests subnodes han de tenir almenys:

 • Un recurs HTML: amb un Títol que fa d'enllaç a l'ampliació de la informació i un Resum. Vegeu Títols de la publicació en Afegir pàgina HTML per tenir més informació. 

 • Un vídeo o una imatge: de forma preferent un vídeo i només mostrarà la imatge en cas que no tinga vídeo i sempre que el nom siga index.jpg (URL). Tant els vídeos com les imatges s'adapten al tamany del dispositiu. 

Plantilla Fotonotícia

Aquesta plantilla està pensada per a publicar una galeria d'imatges. Permet mostrar contingut únicament textual en la part superior de la pàgina, com la plantilla Base però sense que aparega cap imatge en el marge dret. Les imatges, en forma de miniatura, apareixen en la part inferior de la pantalla. La plantilla Fotonotícia ve definida amb el nivell 2 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes fins a dos nivells inferiors. Heu de tenir present que aquesta plantilla no suporta ni el megabanner, ni el footer, ni el destacat ni l’apartat de crida a l’acció.

Exemple plantilla Fotonotícia
Exemple plantilla Fotonotícia

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs HTML amb almenys un Títol llarg. També té la possibilitat de mostrar el contingut HTML del node principal en cas que el necessiteu.

Contingut relacionat dels subnodes

Aquest plantilla ha de tenir almenys un subnode amb el nom /fotos/ perquè puga mostrar les imatges en miniatura (600x400) i dins d'ell, alhora, ha de tenir un subnode amb el nom /grans/ on heu de posar les mateixes imatges en un tamany superior (lliure). Per tal que el sistema faça la correspondència i les imatges en miniatura estiguen enllaçades amb les grans, és imprescindible que tinguen el mateix nom, és a dir, el mateix camp URL tant en el node /fotos/ com en el subnode /grans/. D'aquesta manera, en el portal web, quan l'usuari fa clic sobre una de les imatges en miniatura s'obri en una altra finestra la seua imatge corresponent en una mida més gran. Les imatges en miniatura apareixen publicades en l'ordre que tenen dins del node /fotos/.

Es recomana que utilitzeu imatges horitzontals, però en cas que hàgeu de posar una imatge en vertical haureu de reomplir la miniatura amb un fons blanc quedant com a dues franges blanques als costats (amb un programa d'edició de fotografia) fins a ajustar-la a la proporció adequada (600x400). Podeu fixar-vos en l'exemple de dalt on apareixen dues imatges en vertical. Les fotos grans corresponents a les miniatures d'imatges verticals no cal que les modifiqueu. 

Si voleu signar l'autoria de les fotos, podeu utilitzar el camp Altres autors dins de l'apartat Persones del Contingut HTML del node principal. Ho podeu especificar seguint l'exemple: FOTOS: DAMIÁN LLORENS Apareixerà al costat de la data, en la part superior de la pantalla, just sota el Títol

També podeu posar un text com a peu de foto en les miniatures, emplenant el Resum de cadascuna de les imatges en el node /fotos/