Manuales UJIBústia UJI

Bústia UJI


Què és Bústia UJI?

Bústia UJI és una aplicació informàtica destinada a què la ciutadania puga exposar i transmetre consultes, queixes, suggeriments o felicitacions sobre qualsevol aspecte de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. Cal subratllar, però, que aquestes peticions no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu. Per tant, enviar una petició a través d'aquesta eina no paralitza els terminis que estableix la normativa vigent ni tampoc condiciona l'exercici de les restants accions o drets que puguen exercir les persones interessades. Podeu trobar més informació sobre aquesta eina en Què és la Bústia UJI?

Accés a l'aplicació 

A Bústia UJI podeu accedir a través del següent enllaç http://www.uji.es/comu/forms/bustia/

Fixeu-vos, a més, que des de qualsevol lloc del web institucional de l'UJI www.uji.es podeu accedir-hi fent clic en l'enllaç directe que apareix en el peu de pàgina, com podeu observar marcat en roig en la imatge de sota.

Accés a la Bústia des del portal web de l'UJI
Accés a la Bústia des del portal web de l'UJI

Qui pot utilitzar Bústia UJI?

Qualsevol persona, siga o no siga membre de la comunitat universitària, pot utilitzar aquesta aplicació per fer i enviar, de forma telemàtica, qualsevol consulta, queixa, suggeriment o felicitació a l'UJI. 

La pàgina d'inici de Bústia UJI

Quan accediu a Bústia UJI la pàgina d'inici es presenta de la següent manera: 

Pàgina d'inici de Bústia UJI

Com podeu comprovar en la imatge superior, en la primera pantalla apareix el formulari per traslladar qualsevol petició a l'UJI. Per a més informació sobre l'enviament de consultes, queixes, suggerències o felicitacions vegeu el punt següent del manual Com s'envia una petició a l'UJI? 

Com s'envia una petició a l'UJI?

Com s'ha esmentat, a través d'aquesta aplicació podeu traslladar consultes, queixes, suggeriments o felicitacions a l'UJI, però per a enviar o presentar una sol·licitud administrativa heu de tenir present que heu d'utilitzar l'aplicació Registre Electrònic. Per a obtenir més informació vegeu el manual de Registre Electrònic.

Per traslladar una petició cal que accediu a l'aplicació i empleneu els següents camps: 

 • Tria el teu perfil: cal que marqueu si sou Estudiantat, PAS PDI i, en cas que no formeu part de cap d'aquests tres col·lectius universitaris, trieu Altres

 • Àmbit de la petició: obligatòriament cal que escolliu una de les opcions que es despleguen en funció del perfil que hàgeu especificat i segons la temàtica de la vostra petició. 

 • Tipus: obligatòriament cal que determineu si la vostra petició és una Consulta, un Suggeriment, una Queixa o una Felicitació.  

 • Text: en aquest espai, obligatòriament, cal que exposeu i argumenteu la vostra petició. Podeu utilitzar fins a un màxim de 2.000 caràcters.  

 • Recordeu que si voleu rebre resposta, n'heu d'indicar la via. Teniu la possibilitat de seleccionar entre Correu electrònic o Telèfon i, a continuació, podeu especificar l'Adreça electrònica, el Nom i/o el Telèfon. Convé que tingueu en compte que si no apunteu cap via de contacte, no rebreu cap resposta a la vostra petició. S'aconsella que, en qualsevol cas, anoteu el vostre correu electrònic perquè, així, a més, podreu fer un seguiment de la vostra petició a través de les notificacions.  

En cas que formeu part de l'Estudiantat podeu triar entre els següents àmbits: 

 • Activitats esportives UJI

 • Activitats socioculturals UJI

 • Aula Virtual

 • Biblioteca

 • Consell de l'Estudiantat

 • Cursos d'idiomes del Servei de Llengües i Terminologia

 • Desenvolupament de la docència. Estudis de grau: en aquest cas, veureu que apareix el camp Estudi on heu de determinar el grau sobre el qual voleu fer una petició. 

 • Desenvolupament de la docència. Estudis de màster: com en el cas anterior, seleccioneu un màster de l'oferta de l'UJI en el camp Estudi

 • Estades a l'estranger

 • Estades en pràctiques

 • Estudis de postgrau propis

 • Informació acadèmica, Titulacions de 1r, 2n cicle i Títols de grau: també haureu de concretar el grau en el camp Estudi. 

 • Informació acadèmica, Màsters Oficials: especifiqueu el màster en la casella Estudi. 

 • Informació acadèmica, Programes de doctorat: en aquest cas, també heu d'establir en l'Estudi el tipus de programa de doctorat al qual voleu fer referència.

 • Informàtica

 • Navegació web UJI

 • Responsabilitat Social Universitària

 • Transició Universitat-Treball

 • Universitat per a majors

 • Usos de les llengües de la universitat

 • Vicedegans / vicedirectors d'ensenyaments de Grau i primer i segon cicle: també cal que especifiqueu el grau en la casella Estudi

 • Coordinadors d'ensenyaments de Màsters: assenyaleu també el màster al qual feu referència en la vostra petició.

 • Coordinadors d'ensenyaments de Doctorat: alhora cal que seleccioneu un programa de doctorat.

 • Altres: podeu marcar aquesta opció en cas que cap dels anteriors àmbits s'ajuste a la temàtica de la vostra petició. 

En cas que sigueu PAS podeu optar per un dels següents àmbits: 

 • Activitats esportives UJI

 • Activitats socioculturals UJI

 • Cursos d'idiomes del Servei de Llengües i Terminologia

 • Formació

 • Gerència

 • Gestió de personal

 • Gestió horària

 • Informació acadèmica, Titulacions de 1r, 2n cicle i Títols de grau: en aquest àmbit també haureu d'escollir el grau al qual feu referència en la vostra petició a través del camp Estudi.

 • Informació acadèmica, Màsters oficials: concreteu, a més, el màster en el camp Estudi.

 • Informació acadèmica, Programes de doctorat: indiqueu alhora el programa de doctorat al qual voleu fer referència. 

 • Navegació web UJI

 • Responsabilitat Social Universitària

 • Serveis

 • Usos de les llengües de la Universitat

 • Vicerectorats

 • Altres: escolliu aquesta opció en cas que cap dels anteriors àmbits s'ajuste a la temàtica de la vostra petició. 

I si sou PDI, heu de triar entre un dels àmbits següents: 

 • Activitats esportives UJI

 • Activitats socioculturals UJI

 • Aula Virtual

 • Avaluació de la docència

 • Centres (FCHS-FCJE-FCS-ESTCE)

 • Cursos d'idiomes del Servei de Llengües i Terminologia

 • Gestió econòmica

 • Informàtica

 • Informàtica acadèmica

 • Investigació

 • Laboral

 • Missions docents a l'estranger

 • Navegació web UJI

 • Responsabilitat Social Universitària

 • Serveis

 • Usos de les llengües de la Universitat

 • Vicerectorats

 • Altres: trieu aquest àmbit en cas que cap dels anteriors s'ajuste a la temàtica de la vostra petició. 

Si no formeu part de cap dels col·lectius universitaris anteriors i seleccioneu el perfil Altres, podeu escollir entre els següents àmbits

 • Activitats esportives UJI

 • Activitats socioculturals UJI

 • Convenis d'investigació amb empreses

 • Convocatòries places

 • Cursos d'idiomes del Servei de Llengües i Terminoolgia

 • Empreses: Alumnat en pràctiques

 • Estudiant entrant d'intercanvi

 • Estudis de postgrau propis

 • Informació acadèmica, Titulacions de 1r, 2n cicle i Títols de grau: en aquest cas igualment heu de concretar el grau al qual feu referència en el camp Estudi.

 • Informació acadèmica, Màsters oficials: indiqueu també el màster en la casella Estudi.

 • Informació acadèmica, Programes de doctorat: alhora determineu el tipus de programa de doctorat en el camp Estudi.

 • Navegació web UJI

 • Responsabilitat Social Universitària

 • Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI)

 • Transició Universitat - Treball

 • Universitat per a majors

 • Altres: podeu escollir aquesta opció si cap dels àmbits anteriors s'ajuste a la temàtica de la vostra petició. 

Una volta empleneu tots els camps, podeu polsar el botó Enviar petició per donar-li curs. També teniu a la vostra disposició el botó Netejar per si us heu equivocat i voleu esborrar les dades que heu emplenat en el formulari. 

Després d'enviar la vostra petició i sempre que hàgeu indicat la vostra adreça electrònica en el formulari rebreu un correu de notificació, com el de sota. Aquest us confirma que s'ha rebut la vostra petició i us informa del vostre número de petició i la data i hora en què l'heu tramitat. A més, incorpora una còpia de les observacions que heu escrit en el formulari i us avisa que en un termini màxim de 7 dies rebreu una resposta a través del vostre compte de correu. 

Correu de notificació per confirmar la recepció de la vostra petició
Correu de notificació per confirmar la recepció de la vostra petició

Cada àmbit està associat a un servei, departament o unitat de l'UJI perquè el seu personal siga qui responga les peticions dels usuaris. Al mateix temps que l'usuari rep una notificació de recepció, el personal dels serveis també rep un correu avisant-lo que té pendent una petició. Per tant, a partir d'aquest moment, es trasllada directament al servei corresponent en funció de l'àmbit que hàgeu especificat. Si no n'heu concretat cap i heu indicat Altres, serà l'InfoCampus qui s'encarregarà d'assignar la petició a un àmbit determinat. En cas que l'àmbit que heu triat no s'ajuste a la vostra petició, el servei vinculat la podrà rebutjar perquè siga InfoCampus qui decidisca qui us ha de donar una contestació. En aquest cas, i sempre que hàgeu ficat la vostra adreça electrònica, rebreu un correu informant-vos que la vostra petició ha estat redirigida a un altre àmbit. En qualsevol cas, quan el servei, unitat o departament de l'UJI la responga, rebreu un correu electrònic com el següent. 

Correu de notificació amb la resposta a la vostra petició
Correu de notificació amb la resposta a la vostra petició

Per últim, uns dies després, també rebreu un correu amb un enllaç a l'enquesta de satisfacció perquè valoreu el servei que presta Bústia UJI. Com podeu observar en la imatge de sota, en el mateix correu, s'inclou un recordatori amb el motiu de la vostra petició i la resposta que vau rebre.  

Correu d'enquesta de satisfacció amb l'ús de la Bústia UJI
Correu d'enquesta de satisfacció amb l'ús de la Bústia UJI

Un cop accediu a l'enllaç de l'enquesta, veureu que la podeu respondre en espanyol, català o anglès. Quan seleccioneu l'idioma, s'obrirà el formulari de l'enquesta. Com podeu comprovar en la imatge de sota, té com a objectiu que valoreu l'atenció que heu rebut, el temps de resposta i la qualitat del servei, entre d'altres. Una volta empleneu l'enquesta, heu de polsar el botó Enviar per finalitzar-la i traslladar-la o el botó Guardar, quan necessiteu que el sistema registre les dades però vulgueu continuar i acabar-la en un altre moment. 

Enquesta de satisfacció amb la Bústia UJI
Enquesta de satisfacció amb la Bústia UJI

Heu de tenir present que si només poseu el telèfon com a via de contacte només rebreu la resposta. En cap cas, podreu fer un seguiment de la vostra petició i saber, per exemple, si ha estat redirigida a un altre àmbit. 

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb Yolanda Pascual d'InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre). Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica bustiauji@uji.es  

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari 

 • Consulta. Petició o demanda d'informació. 

 • Felicitació. Escrit amb el qual es felicita un servei, unitat, departament o òrgan de l'UJI per alguna acció, gestió, decisió o determinació. 

 • Queixa. Manifestació d'insatisfacció que fa un ciutadà respecte del funcionament o la prestació d'un servei de l'UJI. 

 • Suggeriment. Aportació d'una idea per part d'un ciutadà per a la millora d'un servei públic o de la qualitat d'una administració pública. 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.