Bústia UJI


Què és la Bústia UJI?

La Bústia UJI és una aplicació informàtica destinada a la ciutadania, perquè puga exposar i transmetre consultes, queixes, suggeriments o felicitacions sobre qualsevol aspecte de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. Cal subratllar, però, que aquestes peticions no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu. Per tant, enviar una petició a través d'aquesta eina no paralitza els terminis que estableix la normativa vigent ni tampoc condiciona l'exercici de les restants accions o drets que puguen exercir les persones interessades. Podeu trobar més informació sobre aquesta eina en Què és la Bústia UJI?

Accés a l'aplicació 

A la Bústia UJI podeu accedir a través del següent enllaç http://www.bustia.uji.es .

Fixeu-vos, a més, que des de qualsevol lloc del web institucional de l'UJI www.uji.es podeu accedir-hi fent clic en l'enllaç directe que apareix en el peu de pàgina, com podeu observar, marcat en roig en la imatge de sota.

Accés a la Bústia des del portal web de l'UJI
Accés a la Bústia des del portal web de l'UJI

Qui pot utilitzar la Bústia UJI?

Qualsevol persona, siga o no siga membre de la comunitat universitària, pot utilitzar aquesta aplicació per fer i enviar, de forma telemàtica, qualsevol consulta, queixa, suggeriment o felicitació a l'UJI.

La pàgina d'inici de la Bústia UJI

Quan accediu a la Bústia UJI, la pàgina d'inici es presenta de la següent manera:

 

 

Com podeu comprovar en la imatge superior, en la primera pantalla apareix el formulari per traslladar qualsevol petició a l'UJI. Per a més informació sobre l'enviament de consultes, queixes, suggerències o felicitacions, vegeu el punt següent del manual: Com s'envia una petició a l'UJI?

Com s'envia una petició a l'UJI?

Com s'ha esmentat, a través d'aquesta aplicació podeu traslladar consultes, queixes, suggeriments o felicitacions a l'UJI, però per a enviar o presentar una sol·licitud administrativa heu de tenir present que heu d'utilitzar l'aplicació Registre Electrònic. Per a obtenir més informació, vegeu el manual del Registre Electrònic

Per traslladar una petició, cal que accediu a l'aplicació i empleneu els següents camps: 

 • Trieu el vostre perfil: cal que marqueu si sou estudiantat, PTGAS o PDI-PI i, en cas que no formeu part de cap d'aquests tres col·lectius universitaris, trieu Altres

 • Àmbit de la petició:  obligatòriament, cal que escolliu una de les opcions que es despleguen en funció del perfil que hàgeu especificat i segons la temàtica de la vostra petició

 • Tipus: obligatòriament, cal que determineu si la vostra petició és una consulta, un suggeriment, una queixa o una felicitació.  

 • Text:  en aquest espai, obligatòriament, cal que exposeu i argumenteu la vostra petició. Podeu utilitzar fins a un màxim de 2.000 caràcters.

 • Recordeu que si voleu rebre una resposta, n'heu d'indicar la via. Teniu la possibilitat de seleccionar entre correu electrònic o telèfon i, a continuació, podeu especificar l’adreça electrònica, el nom i/o el telèfon. Convé que tingueu en compte que si no apunteu cap via de contacte no rebreu cap resposta a la vostra petició. S'aconsella que, en qualsevol cas, anoteu el vostre correu electrònic perquè, així, a més, podreu fer un seguiment de la vostra petició a través de les notificacions.  

En cas que formeu part de l’estudiantat podeu triar entre els següents àmbits: 

 • Activitats esportives UJI

 • Beques

 • Biblioteca

 • Cultura

 • Esports

 • Estudis oficials de grau: en aquest cas, veureu que apareix el camp Estudi en què heu de determinar el grau sobre el qual voleu fer una petició

 • Estudis oficials de màster: com en el cas anterior, seleccioneu un màster de l'oferta de l'UJI en el camp Estudi

 • Estudis oficials de doctorat: en aquest cas, també heu d'establir en l'Estudi el tipus de programa de doctorat al qual voleu fer referència

 • Estudis propis

 • Ètica i responsabilitat social (CERSU)

 • Formació en llengües

 • Mobilitat acadèmica

 • Pràctiques acadèmiques

 • Representació estudiantil (Consell de l'Estudiantat)

 • Universitat per a Majors

 • Vida saludable

 • Accessibilitat digital (URA)

 • Altres: trieu aquest àmbit en cas que cap dels anteriors s'ajuste a la temàtica de la vostra petició

En cas que sigueu PTGAS, podeu optar per un dels següents :  àmbits: 

 • Cultura

 • Esports

 • Ètica i responsabilitat social (CERSU)

 • Formació en llengües

 • Formació PTGAS

 • Gerència

 • Gestió de personal

 • Gestió horària

 • Mobilitat de personal

 • Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Serveis

 • Vida saludable

 • Accessibilitat digital (URA)

  Altres: escolliu aquesta opció en cas que cap dels anteriors àmbits s'ajuste a la temàtica de la vostra petició. 

I si sou PDI-PI, heu de triar entre un dels àmbits següents: 

 • Biblioteca

 • Centres (FCHS-FCJE-FCS-ESTCE)

 • Cultura

 • Esports

 • Ètica i responsabilitat social (CERSU)

 • Avaluació de la docència

 • Formació en llengües

 • Formació PDI-PI

 • Gestió econòmica

 • Investigació

 • Mobilitat del personal

 • Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Serveis

 • Vida saludable

 • Accessibilitat digital (URA)

 • Altres: trieu aquest àmbit en cas que cap dels anteriors s'ajuste a la temàtica de la vostra petició. 

Si no formeu part de cap dels col·lectius universitaris anteriors i seleccioneu el perfil Altres, podeu escollir entre els següents àmbits

 • Biblioteca

 • Convocatòries de places

 • Cultura

 • Esports

 • Estudiantat entrant d'intercanvi

 • Estudis oficials de grau: en aquest cas, veureu que apareix el camp Estudi en què heu de determinar el grau sobre el qual voleu fer una petició.

 • Estudis oficials de màster: com en el cas anterior, seleccioneu un màster de l'oferta de l'UJI en el camp Estudi

 • Estudis oficials de doctorat: en aquest cas també heu d'establir en l'Estudi el tipus de programa de doctorat al qual voleu fer referència.

 • Estudis propis Ètica i responsabilitat social (CERSU)

 • Formació en llengües

 • Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Pràctiques acadèmiques

 • Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI)

 • Universitat per a Majors

 • Usos d'infraestructures de la universitat

 • Vida saludable

 • Accessibilitat digital (URA)

 • Altres: podeu marcar aquesta opció en cas que cap dels anteriors àmbits s'ajuste a la temàtica de la vostra petició

Una volta que empleneu tots els camps, podeu polsar el botó Enviar petició per donar-li curs. També teniu a la vostra disposició el botó Netejar per si us heu equivocat i voleu esborrar les dades que heu emplenat en el formulari.

Després d'enviar la vostra petició i sempre que hàgeu indicat la vostra adreça electrònica en el formulari, rebreu un correu de notificació, com el de sota. Aquest us confirma que s'ha rebut la vostra petició i us informa del vostre número de petició i la data i hora en què l'heu tramitat. A més, incorpora una còpia de les observacions que heu escrit en el formulari i us avisa que en un termini màxim de 7 dies rebreu una resposta.

 

Cada àmbit està associat a un servei, departament o unitat de l'UJI perquè el seu personal siga qui responga les peticions dels usuaris i usuàries. Al mateix temps que l'usuari o usuària rep una notificació de recepció, el personal del servei concret també rep un correu que avisa que hi ha una petició pendent. Per tant, a partir d'aquest moment, es trasllada directament al servei corresponent en funció de l'àmbit que hàgeu especificat. Si no n'heu concretat cap i heu indicat Altres, serà l'InfoCampus qui s'encarregarà d'assignar la petició a un àmbit determinat. En cas que l'àmbit que heu triat no s'ajuste a la vostra petició, el servei vinculat la podrà rebutjar perquè siga InfoCampus qui decidisca qui us ha de donar una contestació. En aquest cas, i sempre que hàgeu desat la vostra adreça electrònica, rebreu un correu informant-vos que la vostra petició ha estat redirigida a un altre àmbit. En qualsevol cas, quan el servei, unitat o departament de l'UJI la responga, rebreu un correu electrònic com el següent.

 

En el mateix correu trobareu un enllaç a l'enquesta de satisfacció perquè valoreu el servei que presta la Bústia UJI.  

 

Un cop que accediu a l'enllaç de l'enquesta, veureu que la podeu respondre en espanyol, català o anglès. Quan seleccioneu l'idioma, s'obrirà el formulari de l'enquesta. Una volta que empleneu l'enquesta, heu de polsar el botó Enviar per finalitzar-la i traslladar-la o el botó Guardar, si necessiteu que el sistema registre les dades però voleu continuar i acabar-la en un altre moment.


 

Heu de tenir present que si només poseu el telèfon com a via de contacte només rebreu la resposta, però en cap cas podreu fer un seguiment de la vostra petició i saber, per exemple, si ha estat redirigida a un altre àmbit. 

Resolució de dubtes

Per a qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre). Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica bustiauji@uji.es.

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous, de 08.30 a 19 h, i els divendres, de 09.30 a 17 h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari 

 • Consulta. Petició o demanda d'informació. 

 • Felicitació. Escrit amb el qual es felicita un servei, unitat, departament o òrgan de l'UJI per alguna acció, gestió, decisió o determinació. 

 • Queixa. Manifestació d'insatisfacció que fa un ciutadà respecte del funcionament o la prestació d'un servei de l'UJI. 

 • Suggeriment. Aportació d'una idea per part d'un ciutadà per a la millora d'un servei públic o de la qualitat d'una administració pública. 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes, també us pot ajudar el Glossari de termes clau.